Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opinia o innowacyjności: Wzrost konkurencyjności firmy Rotoleader Sp. z o.o. poprzez inwestycje w środki trwałe niezbędne do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań produktowych i procesowych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r542727_2018

Date

27.09.2018

Language

polish

Number of pages or volume of work

9

Type of work

opinion

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.