Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Sprawozdanie z przeprowadzonych prac w ramach zlecenia numer 02/25/PRJG/4559

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r542863_2018

Keywords
PL
  • identyfikacja tworzyw sztucznych
  • właściwości mechaniczne
  • napełniacze naturalne
  • odporność temperaturowa
Date

10.09.2018

Language

polish

Number of pages or volume of work

4

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.