Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Oświadczenie dotyczące wpływu zmiany parametrów środków trwałych w projekcie RPWP.01.05. 02-30-0290/15-00 pt.: „Rozbudowa zakładu PTHU HYDRO-MARKO Maria Pluta w Witaszyczkach w celu wprowadzenia do produkcji ekoinnowacyjnych kompaktowych kaskad napowietrzających i osadników lamelowych wykorzystywanych w obiektach gospodarki wodno-ściekowej realizowanych przez firmę PTHU Hydro-Marko Maria Pluta”

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r546825_2018

Keywords
PL
  • uzdatnianie wody
Date

30.11.2018

Language

polish

Number of pages or volume of work

5

Type of work

opinion

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.