Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Ekspertyza techniczna w zakresie analizy i weryfikacji poprawności opinii sądowej sporządzonej przez biegłego sądowego z dnia 10 listopada 2015 roku wraz z opiniami uzupełniającymi z dnia 15 lutego 2017 roku oraz z dnia 26 października 2017 roku

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r549359_2018

Keywords
PL
  • harmonogram
Date

20.12.2018

Language

polish

Number of pages or volume of work

18

Type of work

expertise

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.