Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Implementacja metody transkodowania z selektywnym usuwaniem bitów (zadania 3, etap 2)

Authors

[ 1 ] Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r554897_2015

Keywords
PL
  • transkoder
  • analiza zakodowanego strumienia danych
  • HEVC
  • usuwanie bitów
Date

18.09.2015

Language

polish | english

Number of pages or volume of work

12

Type of work

source code