Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Damian Karwowski

Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Telekomunikacji Multimedialnej

E-mail

damian.karwowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 38 44

ResearcherID

M-1532-2014

ORCID

0000-0003-0936-1737

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Rozdziały (15)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS