Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Damian Karwowski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Telekomunikacji Multimedialnej

E-mail

damian.karwowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 38 44

ORCID

0000-0003-0936-1737

ResearcherID

M-1532-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (19)

Rozdziały (15)

Raporty (18)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (38)

Recenzje prac dyplomowych (31)

Wyniki (2)