Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opinia naukowo-techniczna dotycząca optymalizacji zastosowania rur wymuszających rysy w konstrukcji żelbetowego zbiornika reaktora osadu wykonanego przez ATA – Technik w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Złotowie”

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r556440_2019

Keywords
PL
  • optymalizacja
  • rury
Date

16.02.2019

Language

polish

Number of pages or volume of work

5

Type of work

opinion

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.