Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Przeprowadzenie badań wytrzymałościowych w celu potwierdzenia koncepcji technologii wykonania próbek z CFRP oraz elementów konstrukcyjnych protezy

Authors

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r557740_2019

Keywords
PL
  • rozciąganie
  • zginanie
Date

29.03.2019

Language

polish

Number of pages or volume of work

7

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.