Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Piotr Kędzia

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Mechaniki Stosowanej

E-mail

piotr.kedzia@put.poznan.pl

Telefon

61 665 20 64

ORCID

0000-0001-9934-840X

ResearcherID

F-7353-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (16)

Rozdziały (6)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (17)

Recenzje prac dyplomowych (20)

Wyniki (2)