Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Piotr Kędzia

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Mechaniki Stosowanej

E-mail

piotr.kedzia@put.poznan.pl

Telefon

61 665 20 64

ResearcherID

F-7353-2014

ORCID

0000-0001-9934-840X

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Rozdziały (6)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS