Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Opracowanie na okoliczność ustalenia związku pomiędzy zawartą przez EUROTECHNIKA Mariusz Wojtasik umową, a sposobem rozliczenia wykonanych prac, a także związku ilości wykonanych prac z dokumentacją projektową i warunkami wykonawczymi

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r560383_2019

Keywords
PL
  • proces inwestycyjny
  • wartość robót
Date

14.06.2019

Language

polish

Number of pages or volume of work

15

Type of work

opinion

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.