Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Wykonanie badań wydajności oraz walidacja poprawności wymiany danych z serwisami nadrzędnymi przy użyciu sprzętowej akceleracji szyfrowania w systemie sondy Scadvance

Autorzy

[ 1 ] Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r567_2019

Słowa kluczowe
PL
  • OT/IT
  • STM32
  • TLS
  • SSL
  • mbedTLS
  • AES
Data

17.12.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

11

Typ dzieła

kod źródłowy

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Open Access

Nie