Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Przeprowadzenie badań próbek wykonanych CFRP przy użyciu tomografu przemysłowego przed i po badaniach wytrzymałościowych w celu potwierdzenia koncepcji technologii ich wykonania. Przeprowadzenie badań geometrii niezintegrowanych w całość komponentów protezy na systemie typu GOM – ETAP II

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r58_2019

Słowa kluczowe
PL
  • pomiar
Data

31.07.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

7

Typ dzieła

raport z badań