Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Wykonanie opinii o poprawności rozwiązań projektowych zawartych w projekcie wykonawczym instalacji grzewczo-chłodzącej oraz wentylacji w budynku biurowym Karpol Sp. z o.o.w Pile , Aleja Wojska Polskiego 66.

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r593_2019

Keywords
PL
  • wentylacja i klimatyzacja
  • ocena systemowa
Date

06.12.2019

Language

polish

Number of pages or volume of work

11

Type of work

opinion