Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Wykonanie opinii o poprawności rozwiązań projektowych zawartych w projekcie wykonawczym instalacji grzewczo-chłodzącej oraz wentylacji w budynku biurowym Karpol Sp. z o.o.w Pile , Aleja Wojska Polskiego 66.

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r593_2019

Słowa kluczowe
PL
  • wentylacja i klimatyzacja
  • ocena systemowa
Data

06.12.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

11

Typ dzieła

opinia