Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Analiza fizykochemiczna oraz strukturalna otrzymanych układów, w tym charakterystyka morfologiczna, jak i zdefiniowanie ich właściwości elektrokinetycznych, stabilności termicznej, porowatości, oraz charakteru hydrofilowo/hydrofobowego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

EN Physicochemical and structural analysis of the obtained systems, including morphological characteristics, as well as evaluation of their electrokinetic properties, thermal stability, porosity, and hydrophilic/hydrophobic character

Identyfikator dzieła

r609_2020

Słowa kluczowe
PL
  • electrospinning method
  • poly(methyl methacrylate)
  • polyamide 6
  • immobilization process
  • oxidoreductases
Data

02.01.2020

Język

angielski

Liczba stron lub objętość dzieła

8

Typ dzieła

raport z badań