Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie wyników pomiarów EMG kończyny górnej

Autorzy

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r639_2020

Słowa kluczowe
PL
  • wózek inwalidzki
  • urządzenia asystujące
  • biomechanika napędzania
  • elektromiografia powierzchniowa (EMG)
Data

27.12.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

167

Typ dzieła

raport z badań