Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Mateusz Kukla

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Konstrukcji Maszyn

E-mail

mateusz.kukla@put.poznan.pl

Telefon

61 224 45 14

ResearcherID

N-8332-2014

ORCID

0000-0003-3456-3824

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 75%
2.6 Inżynieria lądowa i transport: 25%

Rozdziały (25)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS