Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Weryfikacja dedykowanych komponentów protezy wykonanych z CFRP poprzez wykonanie badań wytrzymałościowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r65_2019

Słowa kluczowe
PL
  • badania wytrzymałościowe
  • zginanie
  • rozciąganie
Data

31.07.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

2

Typ dzieła

raport z badań