Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Raport z badań wytrzymałości na ściskanie betonu z odwiertów rdzeniowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r686_2020

Słowa kluczowe
PL
  • betonowe odwierty rdzeniowe
  • wytrzymałość betonu na ściskanie
Data

22.01.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

3

Typ dzieła

raport z badań