Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Badania próbek rur poliestrowych GRP 1xDN 800 mm pobranych z rurociągu przy komorze KRS w rejonie ul. Serbskiej w Poznaniu wraz z opracowaniem technicznym ich właściwości

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r691_2020

Keywords
PL
  • rury poliestrowe GRP
  • transport ścieków
  • trwałość i zużycie materiału
  • ocena mikrostruktury
Date

23.01.2020

Language

polish

Number of pages or volume of work

20

Type of work

research report

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access

No

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.