Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Badania próbek rur poliestrowych GRP 1xDN 800 mm pobranych z rurociągu przy komorze KRS w rejonie ul. Serbskiej w Poznaniu wraz z opracowaniem technicznym ich właściwości

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r691_2020

Słowa kluczowe
PL
  • rury poliestrowe GRP
  • transport ścieków
  • trwałość i zużycie materiału
  • ocena mikrostruktury
Data

23.01.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

20

Typ dzieła

raport z badań

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Open Access

Nie