Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opinia naukowo-techniczna dotycząca określenia stanu technicznego 2 rurociągów transportu hydraulicznego osadu z terenu Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r698_2020

Data

23.01.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

10

Typ dzieła

ekspertyza

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Open Access

Nie