Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Krzysztofa Talaśki

Autorzy

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r701_2020

Data

20.01.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

13

Typ dzieła

recenzja