Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Wsad merytoryczny do raportu rocznego z projektu numer (PP)RU00010600 za rok 2019

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r709_2020

Data

29.01.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

8 ogółem (4 tekstu)

Typ dzieła

raport z badań