Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Adam Redmer

Artykuły  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Transportu

E-mail

adam.redmer@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 29

ORCID

0000-0003-2154-232X

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (10)

Raporty (9)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)