Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Michała Maciejewskiego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r761_2020

Data

25.02.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

8

Typ dzieła

recenzja