Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Wykonanie optymalizacji geometrii struktury cieczy jonowej zawierającej aminokwasy wraz z charakterystyką jej struktury oraz obliczenie elektronowych energii oddziaływań między jonami

Autorzy

Identyfikator dzieła

r803_2020

Słowa kluczowe
PL
  • ciecze jonowe, aminokwasy
Data

05.03.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

7

Typ dzieła

raport z badań

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Open Access

Nie