Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opinia o innowacyjności projektu: Wzrost konkurencyjności Firmy Kamieniarskiej Rad Memory Sławomir Chudoba poprzez wdrożenie wyników prac B+R innowacyjnej technologii polerowania i cięcia kamienia i innowacyjnego produktu w postaci płyty multifunkcyjnej oraz dywersyfikację produkcji i usług.

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r806_2020

Słowa kluczowe
PL
  • innowacja
  • wdrożenie patentowe
  • kamień naturalny
Data

05.03.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

13

Typ dzieła

opinia