Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Zdefiniowanie parametrów adsorpcyjnych badanych układów w odniesieniu do teorii DLVO

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r808_2020

Słowa kluczowe
PL
  • nośnik
  • zanieczyszczenia
  • DLVO
  • mikroorganizmy środowiskowe
Data

06.03.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

13

Typ dzieła

raport z badań