Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie naukowo-techniczne zawierające opinię na temat programu naprawy uszkodzeń nawierzchni (warstw podbudowy wykonanej z mieszanki związanej cementem oraz mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej) oraz zabezpieczenia konstrukcji przed propagacją spękań odbitych. Dotyczy zadania: Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 do km 19+117.

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r881_2020

Słowa kluczowe
PL
  • droga wojewódzka
  • nawierzchnia asfaltowa
  • spękania odbite
  • mieszanka mineralno-cementowo-emulsyjna
  • mieszanka kruszywa związanego spoiwem hydraulicznym
Data

14.04.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

11

Typ dzieła

opinia