Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Analiza wyników badań próbek polimer-metal otrzymanych nieniszczącymi metodami interferometrycznym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r898_2020

Słowa kluczowe
PL
  • połączenie mechaniczne metal-polimer
  • wizualizacja open source GNU Linux
  • wibrometria holograficzna
  • cyfrowa mikroskopia holograficzna
Data

25.04.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

10

Typ dzieła

raport z badań