Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Analiza wyników badań próbek polimer-metal otrzymanych nieniszczącymi metodami interferometrycznym

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r898_2020

Keywords
PL
  • połączenie mechaniczne metal-polimer
  • wizualizacja open source GNU Linux
  • wibrometria holograficzna
  • cyfrowa mikroskopia holograficzna
Date

25.04.2020

Language

polish

Number of pages or volume of work

10

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.