Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Raport z badań próbek dla firmy PCI Membranes Sp. z o.o.

Autorzy

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r962_2020

Słowa kluczowe
PL
  • topografia powierzchni
  • mikroskop sił atomowych
  • membrany filtracyjne
Data

11.05.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

2

Typ dzieła

raport z badań