Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Pomiar wybranych cech geometrycznych wyrobu

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r976_2020

Data

25.05.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

6

Typ dzieła

raport z badań