Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Oznaczenie właściwości mechanicznych próbek w badaniach statycznej próby rozciągania oraz dynamicznej analizy mechanicznej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r995_2020

Słowa kluczowe
PL
  • modyfikacja
  • D-limonene
  • cyklodekstryna
  • właściwości antybakteryjne
Data

28.05.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

6

Typ dzieła

raport z badań