Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Oznaczenie właściwości mechanicznych próbek w badaniach statycznej próby rozciągania oraz dynamicznej analizy mechanicznej

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r995_2020

Keywords
PL
  • modyfikacja
  • D-limonene
  • cyklodekstryna
  • właściwości antybakteryjne
Date

28.05.2020

Language

polish

Number of pages or volume of work

6

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.