Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Monika Dobrzyńska-Mizera

PBN ID

3992600

ResearcherID

E-7231-2019

ORCID

0000-0002-4794-1284

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (16)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (9)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS