Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Monika Dobrzyńska-Mizera

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

E-mail

monika.dobrzynska-mizera@put.poznan.pl

Telefon

61 665 28 94

ORCID

0000-0002-4794-1284

ResearcherID

E-7231-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (19)

Rozdziały (11)

Raporty (13)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (4)

Recenzje prac dyplomowych (5)

Wyniki (1)