Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Modyfikacja warstwy wierzchniej wybranych litych i porowatych stopów beta tytanu metodą obróbki elektrochemicznej oraz hydrotermalnej. Charakterystyka powierzchni otrzymanych powłok – morfologia, porowatość, skład chemiczny, kąty zwilżania, energia powierzchniowa, odporność korozyjna

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r996_2020

Data

01.06.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

7

Typ dzieła

raport z badań

Typ licencji

inne

Open Access

Nie