Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Andrzej Miklaszewski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Inżynierii Materiałowej

E-mail

andrzej.miklaszewski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 36 65

ORCID

0000-0001-6792-4281

ResearcherID

H-4120-2012

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (49)

Rozdziały (2)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)