Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Wykonanie połączenia algorytmów prowadzenia przewodu po ograniczonej ścieżce z algorytmami sterowania hybrydowego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r997_2020

Słowa kluczowe
PL
  • robotyka
  • planowanie ruchu
  • wykrywanie obiektów
  • percepcja 3D
Data

04.06.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

10

Typ dzieła

raport z badań