Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: autor = K. Olejniczak, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, rodzaj = wszystkie rodzaje, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2021, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (9)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Organizacje pozarządowe w subregionie leszczyńskim. Potencjał i bariery / K. Olejniczak (WIZ) // Annales. Etyka w życiu gospodarczym - 2016, vol. 19, nr 1, s. 109-122

  Artykuł naukowy 10
 • 2.
  Rola innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu konkurencyjnych regionów / K. Olejniczak (WIZ) // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia - 2016, nr 5 (83), s. 41-52

  Artykuł naukowy 9
 • 3.
  The impact of regional EU policy on the subregion as an entrepreneutral ecosystem / K. Olejniczak (WIZ) // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie - 2016, nr 68, s. 135-146

  Artykuł naukowy 10
 • 4.
  Znaczenie endogenicznych czynników rozwoju regionalnego w świetle badań empirycznych / K. Olejniczak (WIZ) // Barometr Regionalny - 2016, t. 14, nr 1, s. 35-41

  Artykuł naukowy 14
 • 5.
  Funkcjonowanie i obszary wsparcia Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy / K. Olejniczak (WIZ) // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - 2015, nr 402, s. 240-250

  Artykuł naukowy 10
 • 6.
  Wpływ otoczenia instytucjonalnego na małe i średnie przedsiębiorstwa w regionach / K. Olejniczak (WIZ) // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług - 2015, nr 116 (848), s. 98-108

  Artykuł naukowy 8
 • 7.
  Managing the Competitiveness of Regions / K. Olejniczak (WIZ) // W: Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customers' demands / red. Adam Nalepka, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz, Polska : Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, 2014 - s. 293-306

  Referat
 • 8.
  Polityka klastrów w regionach jako wzmacnianie konkurencyjności MSP / K. Olejniczak (WIZ) // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - 2014, nr 348, s. 239-249

  Artykuł naukowy 10
 • 9.
  Wspieranie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Szwajcarii / K. Olejniczak (WIZ) // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług - 2014, nr 111 (799), s. 286-296

  Artykuł naukowy 8