Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: jednostka = Wydział Technologii Chemicznej, typ = Rozdziały, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty modyfikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (608)

 • 401.
  Tworzenie się kompleksów talu (I) i talu (III) z wybranymi ligandami w zależności od środowiska reakcji / Joanna Zembrzuska (WTCH), Bożena Karbowska (WTCH) // W: Konferencja "Analiza Specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", Poznań 4-5 marca 2016, 2016

 • 402.
  Modyfikowane nośniki tlenkowe - efektywny adsorbent żeńskich hormonów płciowych z matryc wodnych / Agnieszka Nowakowska (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Anna Modrzejewska-Sikorska (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: BioOrg 2015 : I Wielkopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań, 5. 12. 2015 r. : materiały konferencyjne - Poznań, Poland , 2015 - s. 378-382

 • 403.
  Naturalny sorbent jako doskonały materiał do wydzielania i zatężania dodekanolu i oksyetylenowanych alkoholi / Martyna Caban (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Irena Budnik (WTCH) // W: BioOrg 2015 : I Wielkopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań, 5. 12. 2015 r. : materiały konferencyjne - Poznań, Poland , 2015 - s. 326-328

 • 404.
  Biodegradacja modelowego homogenicznego oksyetylenowanego alkoholu C12EO9 przez szczep bakteryjny Enterobacter Spp / Marta Bielawska (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Irena Budnik (WTCH) // W: BioOrg 2015 : I Wielkopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań, 5. 12. 2015 r. : materiały konferencyjne - Poznań, Poland , 2015 - s. 155-157

 • 405.
  Potencjalne leki antyresorpcyjne: badania in silico i sorpcja na hydroksyapatycie / Rafał Tomczak (WTCH), Monika Pietrzyńska (WTCH), Danuta Rusińska-Roszak (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Adam Voelkel (WTCH) // W: BioOrg 2015 : I Wielkopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań, 5. 12. 2015 r. : materiały konferencyjne - Poznań, Poland , 2015 - s. 103-104

 • 406.
  Thermal Properties of Polyolefin Composites with Copper Silicate / Arkadiusz Kloziński (WTCH), Paulina Jakubowska (WTCH), Damian Ambrożewicz (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: Proceedings of PPS-30: The 30th International Conference of the Polymer Processing Society / red. S. C. Jana - Melville, Australia : American Institute of Physics, 2015 - s. 1-5

  WoS
 • 407.
  Synteza czwartorzędowych soli pirydyniowych i ich analiza ESI-MS / Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH) // W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2015 : Materiały konferencyjne - jesień. Część pierwsza - Poznań / red. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny, Monika Panfil: Młodzi Naukowcy, 2015 - s. 90

 • 408.
  Wpływ pH na tworzenie kompleksów talu z EDTA i DPTA / Joanna Zembrzuska (WTCH), Bożena Karbowska (WTCH) // W: II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Zielone Idee 21. Wieku : materiały konferencyjne - Poznań, Polska , 2015 - s. 28

 • 409.
  Coffee grounds as an effective sorbent of phenol from aqueous systems / Przemysław Bartczak (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), M. Norman, K Kabat, Filip Ciesielczyk (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: Surface heterogeneity effects in adsorption and catalysis on solids: Ninth International Symposium ISSHAC-9, Proceedings - Wrocław, Polska , 2015 - s. 174-176

 • 410.
  Determination of short-chained ethoxylates in river water by liquid chromatography-multistage mass spectrometry / Zenon Łukaszewski (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Irena Budnik (WTCH) // W: Euroanalysis XVIII: 18th edition of EuroAnalysis. The European Conference on Analytical Chemistry - Bordeaux, France , 2015 - s. 113

 • 411.
  Determination of short-chained ethoxylates in river water by liquid chromatography-multistage mass spectrometry / Zenon Łukaszewski (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Irena Budnik (WTCH) // W: Euroanalysis XVIII: 18th edition of EuroAnalysis. The European Conference on Analytical Chemistry - Bordeaux, France , 2015

 • 412.
  Wykorzystanie naturalnego sorbentu do wydzielania i zatężania dodekanolu i oksyetylenowanych alkoholi / Martyna Caban (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Irena Budnik (WTCH) // W: V Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2016 - Wrocław, Polska , 2016 - s. 49

 • 413.
  Wydzielanie naproksenu na sorbencie polimerycznym imregnowanym solami pirydyniowymi / Joanna Bornikowska (WTCH), Martyna Frąckowiak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH) // W: V Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2016 - Wrocław, Polska , 2016 - s. 49

 • 414.
  Biologiczna degradacja surfaktantu C12E9 przez wybrany szczep bakteryjny / Marta Bielawska (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Irena Budnik (WTCH) // W: V Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2016 - Wrocław, Polska , 2016 - s. 41

 • 415.
  Environmental friendly capacitors operating at high voltage down to -40C in salt aqueous electrolyte / Qamar Abbas (WTCH), Francois Beguin (WTCH) // W: 5th European Symposium on Super Capacitors&Hybrid Solutions, April 23-25 2015, Brasov, Romania: abstracts of papers, 2015

 • 416.
  High energy AC/AC electrochemical capacitors based on aqueous mixture of salt and redox active electrolyte / Patryk Przygocki (WTCH), Qamar Abbas (WTCH), Francois Beguin (WTCH) // W: 5th European Symposium on Super Capacitors&Hybrid Solutions, April 23-25 2015, Brasov, Romania: abstracts of papers, 2015

 • 417.
  N-Chloroalkyl substituted protic ionic liquids: novel electrolyte for supercapacitors / Barbara Górska (WTCH), Juliusz Pernak (WTCH), M. Anouti, Francois Beguin (WTCH) // W: ISEECap2013, 3-7 June 2013, Taormina, Italy: book of abstracts / red. Pietro Staiti, Francesco Lufrano, Gaetano Squadrito, Vincenzo Baglio, Massimiliano Lo Faro, 2013 - s. 75

 • 418.
  Optimization of High-Voltage EDLCs in Salt Aqueous Electrolytes / Francois Beguin (WTCH) // W: Advanced Automotive Battery Conference Europe 2013, 2013

 • 419.
  New method of determination of electrochemical potentional window in AC/AC-symmetric supercapacitors by impedance spectroscopy / Piotr Skowron (WTCH), Elżbieta Frąckowiak (WTCH), Francois Beguin (WTCH) // W: 65th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 31 August-5 September 2014, Lausanne, Switzerland, 2014

 • 420.
  Optimized activated carbon/poly (tetrafluoroethylene) composite electrode for supercapacitator application / Adam Ślesiński (WTCH), Elżbieta Frąckowiak (WTCH), Francois Beguin (WTCH) // W: 6th International Conference on Carbon for Energy Storage/Conversion and Environment Protection CESEP'15, 2015

 • 421.
  Cyclability improvement of Si/C composites for Li-ion batteries prepared from polyvinyl alcohol / Francois Beguin (WTCH), Cyril Paireau, Encarnacion Raymundo-Pinero, Severine Jouanneau // W: 13th Topical Meeting of the International Society of Electrochemistry: Advances in Electrochemical Materials Science and Manufacturing, 7-10 April 2013, Pretoria, South Africa, 2013 - s. 70

 • 422.
  Self-discharge processes of ionic liquid based supercapacitors in relation to carbon properties / Ann Laheäär (WTCH), E. G. Calvo, J. A. Menendez, I Tallo, A Janes, E Lust, Francois Beguin (WTCH) // W: 65th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 31 August-5 September 2014, Lausanne, Switzerland, 2014

 • 423.
  Use of Sacrificial Oxide for Pre-lithiation of Graphitic Anode in Li-Ion Capacitors / Francois Beguin (WTCH) // W: The 5th European advanced automotive & stationary battery conference, January 26-29, 2015, Mainz, Germany, 2015

 • 424.
  Development of a high energy AC/AC capacitor in aqueous electrolyte / Francois Beguin (WTCH), Paula Ratajczak (WTCH), Qamar Abbas (WTCH) // W: 16th Topical Meeting of the International Society of Electrochemistry: Electrochemical Properties and Applications of Advanced Carbon Materials: 22 to 26 March 2015, Angra dos Reis, Brazil:, 2015

 • 425.
  Cathode materials designed for pre-doping of the graphite anode in lithium ion capacitor / Paweł Jeżowski (WTCH), Olivier Crosnier, Thierry Brousse, Francois Beguin (WTCH) // W: 6th International Conference on Carbon for Energy Storage/Conversion and Environment Protection CESEP'15, 2015

 • 426.
  Wpływ herbicydowego anionu pirydyniowych cieczy jonowych na początkowy rozwój roślin / Alicja Szulc (WTCH), Anna Parus (WTCH), Anna Syguda (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: V Krajowa Konferencja Bioindykacyjna, Lublin 27-29.05.2015, 2015 - s. 84-85

 • 427.
  Effect of pH on the performance of activated carbon based symmetric capacitors in aqueous electrolytes / Qamar Abbas (WTCH), Piotr Kleszyk (WTCH), Paula Ratajczak (WTCH), Francois Beguin (WTCH) // W: ISEECap2013, 3-7 June 2013, Taormina, Italy: book of abstracts / red. Pietro Staiti, Francesco Lufrano, Gaetano Squadrito, Vincenzo Baglio, Massimiliano Lo Faro, 2013 - s. 121

 • 428.
  Effect of carbons porous texture on the capacitive deionization of water / A Neubauer, P Janicka, Krzysztof Fic (WTCH), Francois Beguin (WTCH) // W: 6th International Conference on Carbon for Energy Storage/Conversion and Environment Protection CESEP'15, 2015

 • 429.
  Self-discharge in AC/AC electrochemical capacitators in salt aqueous electrolytes / Qamar Abbas (WTCH), Patryk Przygocki (WTCH), Francois Beguin (WTCH) // W: 4th International Symposium on Enhanced Electrochemical Capacitators 8-12 June 2015, Centre Rabelais, Montpellier, France: abstract book, 2015

 • 430.
  Effect of carbons on the performance of aqueous electrochemical capacitors under accelerated ageing / Paula Ratajczak (WTCH), Piotr Kleszyk (WTCH), Krzysztof Jurewicz (WTCH), Francois Beguin (WTCH) // W: ICAC 2013 International Conference on Advanced Capacitors, 27-30 May 2013, Osaka, Japan, 2013

 • 431.
  Nanoporous carbon/graphite hybrid capacitors using sacrificial lithium derivatives for pre-lithiation of the graphite anode / Francois Beguin (WTCH), Paweł Jeżowski (WTCH), Krzysztof Fic (WTCH), Olivier Crosnier, Thierry Brousse // W: Innovation with Carbon Materials: The Annual World Conference on Carbon, Dresden, Germany July 12-17 2015, 2015

 • 432.
  Monitoring the state of health (SOH) of high voltage aqueous AC/AC supercapacitors during their life time / Krzysztof Jurewicz (WTCH), Francois Beguin (WTCH), Paula Ratajczak (WTCH) // W: ICAC 2013 International Conference on Advanced Capacitors, 27-30 May 2013, Osaka, Japan, 2013

 • 433.
  Towards the prototyping of high voltage AC/AC capacitors in neutral aqueous electrolyte / Francois Beguin (WTCH), Qamar Abbas (WTCH), Piotr Kleszyk (WTCH), Paula Ratajczak (WTCH) // W: ICAC 2013 International Conference on Advanced Capacitors, 27-30 May 2013, Osaka, Japan, 2013

 • 434.
  High power supercapacitors based on the carbon nanofibers grafted activated carbon / Grażyna Gryglewicz, Agata Śliwak, Francois Beguin (WTCH) // W: ISEECap2013, 3-7 June 2013, Taormina, Italy: book of abstracts / red. Pietro Staiti, Francesco Lufrano, Gaetano Squadrito, Vincenzo Baglio, Massimiliano Lo Faro, 2013 - s. 93

 • 435.
  Novel nanoporous carbons based on tobacco and their electrochemical properties in supercapacitators / Qamar Abbas (WTCH), Paula Ratajczak (WTCH), Piotr Skowron (WTCH), Piotr M Kleszyk (WTCH), Francois Beguin (WTCH) // W: 13th Topical Meeting of the International Society of Electrochemistry: Advances in Electrochemical Materials Science and Manufacturing, 7-10 April 2013, Pretoria, South Africa, 2013 - s. 117

 • 436.
  Energy density enhancement of AC/AC capacitors in aqueous electrolyte through hydrogen storage in the negative electrode / Francois Beguin (WTCH), Elżbieta Frąckowiak (WTCH) // W: Smart and Green Interface 2013 (Prague): Materials and Processes for Energy Applications, 2013

 • 437.
  New pre-lithiation strategies of the graphite anode in lithium-ion capacitators / Paweł Jeżowski (WTCH), Krzysztof Fic (WTCH), Olivier Crosnier (WTCH), Thierry Brousse, Francois Beguin (WTCH) // W: 16th Topical Meeting of the International Society of Electrochemistry: Electrochemical Properties and Applications of Advanced Carbon Materials: 22 to 26 March 2015, Angra dos Reis, Brazil:, 2015

 • 438.
  Effect of operating conditions on gas evolution and electrochemical performance of capacitors in salt aqueous electrolyte / Paula Ratajczak (WTCH), Krzysztof Jurewicz (WTCH), Adam Ślesiński (WTCH), Piotr Skowron (WTCH), Elżbieta Frąckowiak (WTCH), Francois Beguin (WTCH) // W: 65th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 31 August-5 September 2014, Lausanne, Switzerland, 2014

 • 439.
  Effect of carbon surface properties on the charge storage ability of ionic liquid based supercapacitors / Ann Laheäär (WTCH), E. G. Calvo, J. A Menedez, A. Arenillas, I Tallo, A Janes, A Lust, Francois Beguin (WTCH) // W: 65th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 31 August-5 September 2014, Lausanne, Switzerland, 2014

 • 440.
  Biodegradacja wybranych cieczy jonowych przez środowiskowe konsorcja bakteryjne / Łukasz Chrzanowski (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Grzegorz Framski, Roman Marecik, Alicja Szulc (WTCH) // W: VIII Sympozjum Czwartorzędowe Sole Amoniowe i Obszary ich Zastosowania nt: Ciecze jonowe - od syntezy przez właściwości do aplikacji, 2013

 • 441.
  Self-discharge in ionic liquid based supercapacitors / Ann Laheäär (WTCH), Francois Beguin (WTCH) // W: 4th International Symposium on Enhanced Electrochemical Capacitators 8-12 June 2015, Centre Rabelais, Montpellier, France: abstract book, 2015

 • 442.
  High voltage AC/AC capacitors operating down to -40C in salt aqueous electrolyte / Qamar Abbas (WTCH), Francois Beguin (WTCH) // W: 4th International Symposium on Enhanced Electrochemical Capacitators 8-12 June 2015, Centre Rabelais, Montpellier, France: abstract book, 2015

 • 443.
  The influence of growth conditions on the profile of rhamnolipids produced by Pseudomons aeruginosa species originated from dead chickens with CRD / K Myszka, Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), D Formanowicz, Mateusz Sydow (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: XVI International Biodeterioration and Biodegradation Symposium: abstract book - Łódź, Poland , 2014 - s. 197

 • 444.
  Activated carbon electrode expansion during EDL charging in various salt aqueous electrolytes / Paweł Jeżowski (WTCH), Francois Beguin (WTCH) // W: 66th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 4-9 October 2015, Taipei, Taiwan, 2015

 • 445.
  Redox active aqueous electrolyte for preventing the positive carbon electrode of capacitors from oxidation / Patryk Przygocki (WTCH), Qamar Abbas (WTCH), Francois Beguin (WTCH) // W: 6th International Conference on Carbon for Energy Storage/Conversion and Environment Protection CESEP'15, 2015

 • 446.
  Influence of high voltage operation of electrochemical capacitators in aqueous electrolyte on carbon surface chemistry modification / Paula Ratajczak (WTCH), Francois Beguin (WTCH) // W: 6th International Conference on Carbon for Energy Storage/Conversion and Environment Protection CESEP'15, 2015

 • 447.
  Zastosowanie spektroskopii UV-VIS w badaniach ekstrakcji platynowców z kwaśnych roztworów wodnych za pomocą fosfoniowych cieczy jonowych / Martyna Rzelewska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Maciej Wiśniewski (WTCH) // W: IX Ogólnopolskie Sympozjum Nauka i Przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Lublin 7-9.06.2016, 2016 - s. 841-844

 • 448.
  Influence of water content in protic ionic liquids on their electrochemical performance for activated carbon based supercapacitors / Barbara Górska (WTCH), Juliusz Pernak (WTCH), Meriem Anouti, Francois Beguin (WTCH) // W: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Oxygenalia 2014: Woda cząsteczką życia, 2014 - s. 127

 • 449.
  Lithium metal oxides designed for pre-lithiation of graphite anode in lithium ion capacitor / Paweł Jeżowski (WTCH), Krzysztof Fic (WTCH), Olivier Crosnier, Thierry Brousse, Francois Beguin (WTCH) // W: 4th International Symposium on Enhanced Electrochemical Capacitators 8-12 June 2015, Centre Rabelais, Montpellier, France: abstract book, 2015

 • 450.
  Properties of carbons in electrochemical capacitors involving various types of electrolytes / Francois Beguin (WTCH) // W: International Symposium on Materials for Energy Storage & Conversion, 7-9 September 2015, Ankara, Turkey: abstracts, 2015

 • 451.
  Optimizing the high cell potential performance of AC/AC supercapacitors based on two aqueous electrolytes / Paula Ratajczak (WTCH), Piotr Gajewski (WTCH), Francois Beguin (WTCH) // W: 66th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 4-9 October 2015, Taipei, Taiwan, 2015

 • 452.
  Porous carbon/electrolyte interactions in electrochemical capacitors / Francois Beguin (WTCH) // W: Workshop on Materials Science for Energy Storage, 11-15 May 2015, Trieste, Italy, 2015

 • 453.
  The Carbon/Iodide Interface in Protic Ionic Liquid for Capacitors / Elżbieta Frąckowiak (WTCH), Francois Beguin (WTCH), Piotr Skowron (WTCH) // W: 16th Topical Meeting of the International Society of Electrochemistry: Electrochemical Properties and Applications of Advanced Carbon Materials: 22 to 26 March 2015, Angra dos Reis, Brazil:, 2015

 • 454.
  Effect of binder on the performance of AC/AC electrochemical capacitors in salt aqueous electrolytes / Qamar Abbas (WTCH), Francois Beguin (WTCH) // W: 65th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 31 August-5 September 2014, Lausanne, Switzerland, 2014

 • 455.
  The performance of asymmetric AC/AC capacitors at enhanced working voltage in basic and neutral electrolytes / Kamila Torchała, Krzysztof Kierzek, Francois Beguin (WTCH), Jacek Machnikowski // W: 5th International Conference on Carbon for Energy Storage/Conversion and Environment Protection: CESEP'13, September 23-26 2013, Germany, 2013

 • 456.
  Optimization of AC/AC electrochemical capacitors in salt aqueous electrolytes / Qamar Abbas (WTCH), Francois Beguin (WTCH) // W: 65th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 31 August-5 September 2014, Lausanne, Switzerland, 2014

 • 457.
  Impact of supercapacitator electrodes thickness on the impedance response / Adam Ślesiński (WTCH), Francois Beguin (WTCH), Elżbieta Frąckowiak (WTCH) // W: 4th International Symposium on Enhanced Electrochemical Capacitators 8-12 June 2015, Centre Rabelais, Montpellier, France: abstract book, 2015

 • 458.
  The aqueous electrochemical capacitator: a high energy alternative solution to organic electrolyte-based systems / Patryk Przygocki (WTCH), Paula Ratajczak (WTCH), Francois Beguin (WTCH) // W: 66th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 4-9 October 2015, Taipei, Taiwan, 2015

 • 459.
  The carbon/iodide interface in protic ionic liquid medium for applications in supercapacitors / Piotr Skowron (WTCH), Krzysztof Fic (WTCH), Meriem Anoutib, Elżbieta Frąckowiak (WTCH), Francois Beguin (WTCH) // W: VIII International Scientific and Technical Conference: Carbon Materials & Polymer Composites, November 12-15, 2013, Ustroń-Jaszowiec, 2013 - s. 18

 • 460.
  A high voltage capacitator in aqueous solution where each electrode operates in the stability limits of electrolyte / Paula Ratajczak (WTCH), Francois Beguin (WTCH) // W: 4th International Symposium on Enhanced Electrochemical Capacitators 8-12 June 2015, Centre Rabelais, Montpellier, France: abstract book, 2015

 • 461.
  Physicochemical properties of N-chloroalkyl substituted protic ionic liquids for supercapacitors / Barbara Górska (WTCH), Juliusz Pernak (WTCH), M. Anouti, Francois Beguin (WTCH) // W: ISEECap2013, 3-7 June 2013, Taormina, Italy: book of abstracts / red. Pietro Staiti, Francesco Lufrano, Gaetano Squadrito, Vincenzo Baglio, Massimiliano Lo Faro, 2013 - s. 141

 • 462.
  Performance improvement of AC/AC capacitors in aqueous medium through selection of current collectors / Paula Ratajczak (WTCH), Adam Ślesiński (WTCH), Elżbieta Frąckowiak (WTCH), Francois Beguin (WTCH) // W: 66th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 4-9 October 2015, Taipei, Taiwan, 2015

 • 463.
  Overcoming the electrochemical stability limits of aqueous electrolyte capacitors / Paula Ratajczak (WTCH), Krzysztof Jurewicz (WTCH), Francois Beguin (WTCH) // W: 65th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 31 August-5 September 2014, Lausanne, Switzerland, 2014

 • 464.
  Effect of surface modification on the capacitive properties of carbons in salt aqueous electrolytes / Paulina Babuchowska (WTCH), Francois Beguin (WTCH) // W: 6th International Conference on Carbon for Energy Storage/Conversion and Environment Protection CESEP'15, 2015

 • 465.
  The potentiality of ionic liquids for carbon supercapacitors / Ann Laheäär (WTCH), Francois Beguin (WTCH) // W: 6th International Conference on Carbon for Energy Storage/Conversion and Environment Protection CESEP'15, 2015

 • 466.
  Capacitive properties of quinone-grafted carbons in salt aqueous electrolytes / Paulina Babuchowska (WTCH), Francois Beguin (WTCH) // W: 5th European Symposium on Super Capacitors&Hybrid Solutions, April 23-25 2015, Brasov, Romania: abstracts of papers, 2015

 • 467.
  Optimization of carbons for supercapacitators / Francois Beguin (WTCH), Elżbieta Frąckowiak (WTCH) // W: VIII International Scientific and Technical Conference: Carbon Materials & Polymer Composites, November 12-15, 2013, Ustroń-Jaszowiec, 2013 - s. 16

 • 468.
  Performance enhancement of aqueous AC/AC capacitors by relevant current collector combination / Paula Ratajczak (WTCH), Francois Beguin (WTCH) // W: 4th International Symposium on Enhanced Electrochemical Capacitators 8-12 June 2015, Centre Rabelais, Montpellier, France: abstract book, 2015

 • 469.
  New materials for in-situ pre-lithiation of the graphite anode in lithium ion capacitator / Paweł Jeżowski (WTCH), Olivier Crosnier, Thierry Brousse, Francois Beguin (WTCH) // W: 66th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 4-9 October 2015, Taipei, Taiwan, 2015

 • 470.
  Effect of low temperature on the redox processes occurring in AC/AC electrochemical capacitators with various salt aqueous electrolytes / Qamar Abbas (WTCH), Patryk Przygocki (WTCH), Francois Beguin (WTCH) // W: 6th International Conference on Carbon for Energy Storage/Conversion and Environment Protection CESEP'15, 2015

 • 471.
  Manufacturing of nanoporous carbons by self-activation of tobacco and their application for energy storage in supercapacitors / Piotr M Kleszyk (WTCH), Qamar Abbas (WTCH), Paula Ratajczak (WTCH), Piotr Skowron (WTCH), Francois Beguin (WTCH) // W: Smart and Green Interface 2013 (Prague): Materials and Processes for Energy Applications, 2013

 • 472.
  Synteza i właściwości fizykochemiczne nowych protonowych cieczy jonowych z kationem N-chloroalkiloamoniowym dla urządzeń elektrochemicznych / Barbara Górska (WTCH), Juliusz Pernak (WTCH), Meriem Anouti, Francois Beguin (WTCH) // W: VIII Sympozjum Czwartorzędowe Sole Amoniowe i Obszary ich Zastosowania nt: Ciecze jonowe - od syntezy przez właściwości do aplikacji, 2013 - s. 79

 • 473.
  Reactive extraction as a method for removal of low molecular carboxylic acids from fermantation broth / Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Agnieszka Krzyżkowska, Maciej Wiśniewski (WTCH) // W: Proceedings of 3rd International Conference on Methods and Materials for Separation Processes. Separation Science - Theory and Practice, Karpacz, 6-10.09.2015, 2015

 • 474.
  Strategies for enhancing the performance of carbon/carbon supercapacitors in aqueous electrolytes / Elżbieta Frąckowiak (WTCH), Krzysztof Fic (WTCH), Francois Beguin (WTCH) // W: 13th Topical Meeting of the International Society of Electrochemistry: Advances in Electrochemical Materials Science and Manufacturing, 7-10 April 2013, Pretoria, South Africa, 2013 - s. 89

 • 475.
  High performance energy storage in water-based supercapacitors / Francois Beguin (WTCH) // W: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Oxygenalia 2014: Woda cząsteczką życia, 2014 - s. 59

 • 476.
  Performance improvement of AC/AC capacitors in aqueous medium through modification of the current collector/active material interface / Paula Ratajczak (WTCH), Paweł Jeżowski (WTCH), Francois Beguin (WTCH) // W: 65th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 31 August-5 September 2014, Lausanne, Switzerland, 2014

 • 477.
  Electrochemical capacitor in aqueous electrolyte reaching the energy density of organic systems / Francois Beguin (WTCH), Elżbieta Frąckowiak (WTCH), Qamar Abbas (WTCH) // W: 65th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 31 August-5 September 2014, Lausanne, Switzerland, 2014

 • 478.
  Lithiated oxides as positive electrode additives for lithium ion capacitors / Paweł Jeżowski (WTCH), Thierry Brousse, C Ramirez-Castro, Elżbieta Frąckowiak (WTCH), Francois Beguin (WTCH) // W: ISEECap2013, 3-7 June 2013, Taormina, Italy: book of abstracts / red. Pietro Staiti, Francesco Lufrano, Gaetano Squadrito, Vincenzo Baglio, Massimiliano Lo Faro, 2013 - s. 138

 • 479.
  Performance of electrochemical capacitors with microporous carbon electrodes in new types of aqueous electrolytes / Qamar Abbas (WTCH), Piotr Kleszyk (WTCH), Paula Ratajczak (WTCH), Francois Beguin (WTCH) // W: 13th Topical Meeting of the International Society of Electrochemistry: Advances in Electrochemical Materials Science and Manufacturing, 7-10 April 2013, Pretoria, South Africa, 2013 - s. 62

 • 480.
  Self-activated carbons based on biomass for application in supercapacitors / Piotr M Kleszyk (WTCH), Qamar Abbas (WTCH), Piotr Skowron (WTCH), Paula Ratajczak (WTCH), Francois Beguin (WTCH) // W: ISEECap2013, 3-7 June 2013, Taormina, Italy: book of abstracts / red. Pietro Staiti, Francesco Lufrano, Gaetano Squadrito, Vincenzo Baglio, Massimiliano Lo Faro, 2013 - s. 98

 • 481.
  Effect of surface functionalization on the performance of activated carbon as positive and negative electrode in asymmetric aqueous capacitator / K Torchała, K Kierzek, Paula Ratajczak (WTCH), Francois Beguin (WTCH), J Machnikowski // W: ISEECap2013, 3-7 June 2013, Taormina, Italy: book of abstracts / red. Pietro Staiti, Francesco Lufrano, Gaetano Squadrito, Vincenzo Baglio, Massimiliano Lo Faro, 2013 - s. 106

 • 482.
  Separation of PGM ions from their mixtures with organic solutions of quaternary phosphonium salts / Martyna Rzelewska (WTCH), Maciej Wiśniewski (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Proceedings of IVth International Conference on Methods and Materials for Separation Processes, Separation Science- Theory and Practise, 2013 - s. 35-36

 • 483.
  Właściwości elektrochemiczne protonowych cieczy jonowych z kationem N-chloroalkiloamoniowym jako elektrolitów dla superkondensatorów / Barbara Górska (WTCH), Juliusz Pernak (WTCH), Meriem Anouti, Francois Beguin (WTCH) // W: VIII Sympozjum Czwartorzędowe Sole Amoniowe i Obszary ich Zastosowania nt: Ciecze jonowe - od syntezy przez właściwości do aplikacji, 2013 - s. 80

 • 484.
  Performance limits of high voltage aqueous AC/AC supercapacitors under accelerated ageing / Paula Ratajczak (WTCH), Krzysztof Jurewicz (WTCH), Francois Beguin (WTCH) // W: ISEECap2013, 3-7 June 2013, Taormina, Italy: book of abstracts / red. Pietro Staiti, Francesco Lufrano, Gaetano Squadrito, Vincenzo Baglio, Massimiliano Lo Faro, 2013 - s. 53

 • 485.
  Effect of iodine additives on the performance of electrochemical capacitors in ionic liquid / Krzysztof Fic (WTCH), Elżbieta Frąckowiak (WTCH), Francois Beguin (WTCH), Piotr Skowron (WTCH) // W: 65th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 31 August-5 September 2014, Lausanne, Switzerland, 2014

 • 486.
  Hybrid capacitors using the carbon/iodide interface in aqueous electrolyte / Patryk Przygocki (WTCH), Qamar Abbas (WTCH), Elżbieta Frąckowiak (WTCH), Francois Beguin (WTCH) // W: 4th International Symposium on Enhanced Electrochemical Capacitators 8-12 June 2015, Centre Rabelais, Montpellier, France: abstract book, 2015

 • 487.
  Przemiany selenizowanego preparatu witaminowego dla dzieci w środowisku soku żołądkowego / Joanna Rachwał (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH) // W: V Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2016 - Wrocław, Polska , 2016 - s. 45

 • 488.
  Properties of carbons in supercapacitors using various kinds of electrolytes / Francois Beguin (WTCH) // W: Carbon Materials in Science and Technology: The 9th Torunian Carbon Symposium, 14-18 September 2014, Toruń, book of abstracts: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014 - s. 37

 • 489.
  Development of high performance AC/AC capacitors in environment friendly protic electrolytes / Francois Beguin (WTCH) // W: ISEECap2013, 3-7 June 2013, Taormina, Italy: book of abstracts / red. Pietro Staiti, Francesco Lufrano, Gaetano Squadrito, Vincenzo Baglio, Massimiliano Lo Faro, 2013 - s. 26

 • 490.
  Chemical etching of stainless steel surface for performance enhancement of electrochemical capacitors in aqueous electrolyte / Paweł Jeżowski (WTCH), Marek Nowicki (WFT), M. Grzeszkowiak, Ryszard Czajka (WFT), Francois Beguin (WTCH) // W: 4th International Symposium on Enhanced Electrochemical Capacitators 8-12 June 2015, Centre Rabelais, Montpellier, France: abstract book, 2015

 • 491.
  Equilibrum and kinetics of chromium (III) extraction with aliquat 336 from chloride solution / Ryszard Cierpiszewski, Barbara Wionczyk, Krystyna Prochaska (WTCH) // W: Proceedings of the IInd International Conference on methods and materials for separation processes: Separation Science - theory and practice 2013, Świrardów Zdrój, Poland, 9-13 June, 2013/ Wrocław University of Technology. Faculty of Chemistry / red. Anna Jakubiak-Marcinkowska, Andrzej W. Trochimczuk - Wrocław, Poland : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013 - s. 111

 • 492.
  Wpływ rozpuszczalnika na właściwości termiczne polimerów / A. Zgrzeba, A. Marcinkowska, Ewa Andrzejewska (WTCH), A. Brejecka // W: XII Poznańskie Sympozjum Polimerowe, 2014 - s. 43-44

 • 493.
  Kinetyka polimeryzacji kompozycji dentystycznych zawierających napełniacz krzemionkowy DT 4 / L. Grycz, Mariola Sądej (WTCH), Ewa Andrzejewska (WTCH) // W: XII Poznańskie Sympozjum Polimerowe, 2014 - s. 59-60

 • 494.
  Charakterystyka termiczna materiałów hybrydowych polimer/POSS otrzymanych metodą fotopolimeryzacji / Dawid Prządka (WTCH), Ewa Andrzejewska (WTCH), Michał Dutkiewicz, A. Przymuszała, O. Semba, M. Hyży // W: XII Poznańskie Sympozjum Polimerowe, 2014 - s. 43-44

 • 495.
  Fotopolimeryzacja tiol-en dienów allilowych w rozpuszczalnikach / Anna Zagrzeba (WTCH), Ewa Andrzejewska (WTCH), Agnieszka Marcinkowska (WTCH), N. Jurga, E. Mendyk // W: Modyfikacja polimerów stan i perspektywy 2015 / red. Ryszard Steller, Danuta Żuchowska - Wrocław, Poland : Tempo, 2015 - s. 237-240

 • 496.
  Zastosowanie procedury sekwencyjnej ekstrakcji w oznaczaniu mobilnego talu w próbkach środowiskowych / Tomasz Wojtkowiak, Bożena Karbowska (WTCH), Włodzimierz Zembrzuski (WTCH), Zenon Łukaszewski // W: Gospodarka globalna. Technologia. Społeczeństwo / red. Elżbieta Gołembska - Poznań, Poland : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2013 - s. 257-266

 • 497.
  Zastosowanie nanofiltracji w procesach separacji składników modelowych brzeczek fermentacyjnych / Katarzyna Staszak (WTCH), Marta Woźniak, Zofia Karaś, Jacek Staniewski (WTCH), Krystyna Prochaska (WTCH) // W: IX Konferencja Technologie Bezodpadowe I Zagospodarowanie Odpadów W Przemyśle i Rolnictwie, 11-14 czerwca 2013 Międzyzdroje - Międzyzdroje, Poland : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol Dmochowski, Sobczyk, 2013 - s. 511-514

 • 498.
  Oddziaływania międzycząsteczkowe w mieszaninie tiol-en-rozpuszczalnik / A. Zgrzeba, A. Marcinkowska, Ewa Andrzejewska (WTCH), B. Suchodolski, M. Kwaśniewski, M. Zarychta // W: XII Poznańskie Sympozjum Polimerowe, 2014 - s. 43-44

 • 499.
  Reactive extraction as an efficient technique for removal of succinic acid from model solutions / Dominika Szternel, Monika Botkiewicz, Dorota Gołębiewska, Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Maciej Wiśniewski // W: Proceedings of the IInd International Conference on methods and materials for separation processes: Separation Science - theory and practice 2013, Świrardów Zdrój, Poland, 9-13 June, 2013/ Wrocław University of Technology. Faculty of Chemistry / red. Anna Jakubiak-Marcinkowska, Andrzej W. Trochimczuk - Wrocław, Poland : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013 - s. 182

 • 500.
  Selective extraction of Cu(II), Co(II), Ni(II) and Zn(II) from sulphate and sulphate/Chloride solutions / Karolina Wieszczycka (WTCH), Marta Krupa, Anna Parus (WTCH), Aleksandra Wojciechowska, Andrzej Olszanowski (WTCH) // W: Proceedings of the IInd International Conference on methods and materials for separation processes: Separation Science - theory and practice 2013, Świrardów Zdrój, Poland, 9-13 June, 2013/ Wrocław University of Technology. Faculty of Chemistry / red. Anna Jakubiak-Marcinkowska, Andrzej W. Trochimczuk - Wrocław, Poland : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013 - s. 59-66