Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: jednostka = Wydział Technologii Chemicznej, typ = Rozdziały, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty modyfikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (822)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 401.
  Modelowanie transportu jonów miedzi(II) w układzie ciecz-ciecz / Maciej Staszak (WTCH), Jakub Dzierla (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Krzysztof Alejski (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 424-426

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 402.
  N-alkoksypirydynokarboksyimidoamidy – synteza nowych związków o charakterze amfifilowym / Irmina Wojciechowska (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 411-412

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 403.
  Zastosowanie techniki IL-USA-DLLME do wzbogacania amin aromatycznych w próbkach środowiskowych / Justyna Werner (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 405-407

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 404.
  Właściwości fotokatalityczne i antybakteryjne hybryd TiO2-ZnO / Adam Kubiak (WTCH), Katarzyna Siwińska-Stefańska (WTCH), Sonia Szymanowska (WTCH), Anna Dobrowolska, Katarzyna Czaczyk, Teofil Jesionowski (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 402-404

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 405.
  Ekstrakcja platynowców z kwaśnych roztworów po ługowaniu zużytego katalizatora samochodowego / Martyna Rzelewska (WTCH), Małgorzata Janiszewska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 373-375

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 406.
  Czwartorzędowe estry amoniowe na bazie glukozy : synteza i ocena ich właściwości i toksyczności / Joanna Leśniewicz (WTCH), Anna Parus (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 340-342

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 407.
  Oznaczanie zawartości formaldehydu uwalnianego z imidazolidynylomocznika i diazolidynylomocznika - konserwantów stosowanych w przemyśle kosmetycznym / Justyna Werner (WTCH), Ewelina Kadziszewska // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 330-332

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 408.
  Biodegradacja pochodnych benzenu w układach dwu- i trzyskładnikowych / Agata Zdarta (WTCH), Wojciech Smułek (WTCH), Ewa Kaczorek (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 297-298

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 409.
  Wpływ surfaktantów zawierających reszty cukrowe na mikroorganizmy środowiskowe / Justyna Stawik (WTCH), Agata Zdarta (WTCH), Amanda Pacholak (WTCH), Wojciech Smułek (WTCH), Ewa Kaczorek (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 276-278

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 410.
  Właściwości reologiczne warstw powierzchniowych betalaktoglobuliny rozpuszczonej w buforze fosforanowym i wodzie destylowanej / Joanna Kmiecik-Palczewska (WTCH), Patrycja Komorowska (WTCH), Agata Marecka-Migacz (WTCH), Waldemar Szaferski (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 258-260

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 411.
  Wpływ procesu aktywacji preparatów ligninowych na właściwości kompozytów na bazie żywic fenolowo-formaldehydowych do potencjalnych zastosowań w materiałach ściernych / Artur Jamrozik (WTCH), Beata Strzemiecka (WTCH), Łukasz Klapiszewski (WTCH), Adam Voelkel (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 238-240

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 412.
  Zastosowanie kolczastych torebek kasztanowca zwyczajnego w procesach usuwania paracetamolu / Małgorzata Gaj (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Bożena Karbowska (WTCH), Anna Parus (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 227-229

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 413.
  Wpływ zasolenia oraz stężenia soli żelaza i cynku na przepuszczalność błony komórkowej bakterii z rodzaju Pseudomonas sp. / Agata Dutkiewicz (WTCH), Wojciech Smułek (WTCH), Ewa Kaczorek (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 218-220

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 414.
  Degradacja wybranych zanieczyszczeń środowiskowych z wykorzystaniem lakazy immobilizowanej na szkielecie gąbki morskiej / Jakub Zdarta (WTCH), Katarzyna Antecka (WTCH), Robert Frankowski, Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Hermann Ehrlich, Teofil Jesionowski (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 210-212

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 415.
  Spongina jako naturalny nośnik cząstek metali do zastosowań katalitycznych / Sonia Żółtowska-Aksamitowska (WTCH), Natalia Łukaszewska (WTCH), Hermann Ehrlich, Teofil Jesionowski (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 210-212

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 416.
  Funkcjonalne materiały hybrydowe otrzymane z wykorzystaniem MnO2 oraz ligniny aktywowanej w cieczach jonowych - charakterystyka i zastosowanie elektrochemiczne / Łukasz Klapiszewski (WTCH), Tadeusz Jan Szalaty (WTCH), Bartosz Zawadzki (WTCH), Beata Kurc (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 204-206

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 417.
  Fotokatalityczna degradacja zanieczyszczeń fenolowych z wykorzystaniem układu hybrydowego szkielet gąbki morskiej - sulfonowana ftalocyjanina żelaza(III) / Ewelina Weidner (WTCH), Małgorzata Norman (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 198-200

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 418.
  Synteza in situ materiałów hybrydowych SiO2-lignina w cieczach jonowych / Tadeusz Jan Szalaty (WTCH), Łukasz Klapiszewski (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 191-193

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 419.
  Lignina Krafta aktywowana z wykorzystaniem nowatorskich, przyjaznych dla środowiska wodorosiarczanowych cieczy jonowych / Tadeusz Jan Szalaty (WTCH), Małgorzata Stanisz (WTCH), Andrzej Skrzypczak (WTCH), Łukasz Klapiszewski (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 186-188

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 420.
  Charakterystyka oddziaływań pochodnych POSS ze składnikami błony biologicznej: badania dwuskładnikowych monowarstw Langmuira / Marta Skrzypiec (WTCH), Katarzyna Dopierała (WTCH), Krystyna Prochaska (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 181-183

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 421.
  Preparatyka oraz charakterystyka fizykochemiczna układów hybrydowych PbO-lignina / Tadeusz Jan Szalaty (WTCH), Natalia Sikorska (WTCH), Łukasz Klapiszewski (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 174-176

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 422.
  Wpływ modyfikacji stopu TI6AL4V kationem 4-hydroksymetylobenzenodiazoniowymj na przyłączenie warstwy poliuretanowej / Mariusz Sandomierski (WTCH), Tomasz Buchwald (WFT), Adam Patalas (WBMiZ), Beata Strzemiecka (WTCH), Adam Voelkel (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 168-170

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 423.
  Zastosowanie przeterminowej kawy naturalnej jako adsorbentu jonów niklu i kadmu z roztworów wodnych / Daria Rosińska (WTCH), Bożena Karbowska (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Anna Parus (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 162-164

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 424.
  Usuwanie zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych surfaktantami i absorberami zapachów / Dominik Paukszta (WTCH), Ewa Kaczorek (WTCH), Wojciech Hubert Bednarek (WTCH), Karolina Solińska (WTCH), Sławomir Borysiak (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 159-161

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 425.
  Możliwości aplikacyjne nanostruktur selenu / Anna Modrzejewska-Sikorska (WTCH), Mariola Sądej (WTCH), Emilia Konował (WTCH), Anita Szawala (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 145-147

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 426.
  Immobilizacja komórek bakteryjnych na nośniku pochodzenia naturalnego / Maciej Langa (WTCH), Wojciech Smułek (WTCH), Jakub Zdarta (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH), Ewa Kaczorek (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 136-138

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 427.
  Koloidy srebra stabilizowane hydrolizatami skrobiowymi jako modyfikatory zapraw cementowych / Emilia Konował (WTCH), Marta Sybis, Anna Modrzejewska-Sikorska (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 129-131

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 428.
  Immobilizacja lipazy metodą in situ z jednoczesnym wytworzeniem nośnika krzemionkowego / Agnieszka Kołodziejczak-Radzimska (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 126-128

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 429.
  Wykorzystanie metod sonochemicznej i hydrothermalnej w preparatyce zaawansowanych materiałów hybrydowych ZnO-lignina / Tadeusz Szalaty (WTCH), Łukasz Klapiszewski (WTCH), Adam Kubiak (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 123-125

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 430.
  Synteza i charakterystyka nowego biomateriału magnetyt/lignina/polidopamina / Artur Jędrzak (WTCH), Weronika Czernicka (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 114-116

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 431.
  Układ ftalocyjanina żelaza - szkielet gąbki morskiej jako katalizator rozkładu bisfenolu / Daria Hernes (WTCH), Małgorzata Norman (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 104-106

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 432.
  Synteza hydrotermalna jako metoda otrzymywania aktywnych fotokatalizatorów / Adam Kubiak (WTCH), Katarzyna Siwińska-Stefańska (WTCH), Filip Ciesielczyk (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 98-100

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 433.
  Degradacja białek z wykorzystaniem trypsyny immobilizowanej na nośnikach magnetycznych / Katarzyna Antecka (WTCH), Jakub Zdarta (WTCH), Artur Jędrzak (WTCH), Magdalena Łuczak, Teofil Jesionowski (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 83-85

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 434.
  Ocena procesu aktywacji materiałów ligninowych z wykorzystaniem spektroskopii w podczerwieni w perspektywie użycia w spojonych materiałach ściernych / Artur Jamrozik (WTCH), Łukasz Klapiszewski (WTCH), Beata Strzemiecka (WTCH), Adam Voelkel (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii, 2017 - s. 453-456

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 435.
  Wykorzystanie technik spektroskopowych w badaniu materiałów hybrydowych na bazie surowców naturalnych / Artur Jamrozik (WTCH), Łukasz Klapiszewski (WTCH), Beata Strzemiecka (WTCH), Adam Voelkel (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii, 2017 - s. 457-460

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 436.
  Analiza wpływu konstrukcji rozpylacza o stożkowej komorze wirowej na średnią objętościowo-powierzchniową średnicę kropli / Sylwia Włodarczak (WTCH), Magdalena Matuszak (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 182-183

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 437.
  Analiza wpływu wybranych parametrów na proces atomizacji w nebulizatorze pneumatycznym / Magdalena Matuszak (WTCH), Sylwia Włodarczak (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH), Michał Doligalski // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 102-104

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 438.
  Modelowanie procesu rozdziału wodnych roztworów zawierających metale ciężkie techniką nanofiltracji / Agata Marecka-Migacz (WTCH), Piotr Tomasz Mitkowski (WTCH), Jacek Różański (WTCH), Arkadiusz Nędzarek, Waldemar Szaferski (WTCH), Joanna Kmiecik-Palczewska (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 93-95

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 439.
  Badanie procesu rozpylania cieczy przy użyciu rozpylacza GF 5404 / Andżelika Krupińska (WTCH), Sylwia Włodarczak (WTCH), Tomasz Szulc, Marek Ochowiak (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 78-79

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 440.
  Badania zmodyfikowanego osadnika wirowego w procesie oczyszczania strumienia cieczy / Małgorzata Ancukiewicz (WTCH), Sylwia Włodarczak (WTCH), Magdalena Matuszak (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 25-27

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 441.
  Adhesion between dental composites and tooth tissues / Zuzanna Okulus (WTCH), Tomasz Buchwald (WFT), Beata Czarnecka, Adam Voelkel (WTCH) // W: Bio-Based Polymers and Composites Abstract Book, 2016 - s. 243-244

  Abstrakt
 • 442.
  Zastosowanie metod chemometrycznych w analizie danych spektroskopowych uzyskanych na powierzchni szkliwa zębów ludzkich metodą spektroskopii Ramana / Zuzanna Okulus (WTCH), Tomasz Buchwald (WFT) // W: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe, nowe wyzwania i możliwości. T. 1 / red. Zbigniew Hubiecki - Lublin, Polska : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2016 - s. 231-234

  Rozdział w monografii naukowej
 • 443.
  Analiza porównawcza twardych tkanek zębów ludzkich i zwierzęcych metodą spektroskopii Ramana / Zuzanna Okulus (WTCH), Tomasz Buchwald (WFT), Adam Voelkel (WTCH) // W: Nauka i Przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, VIII Ogólnopolskie Sympozjum, Lublin 9-11.06.2015 / red. D. Kołodyńska - Lublin, Polska , 2015 - s. 385-388

  Rozdział w monografii naukowej
 • 444.
  Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni w badaniach transportu Zn(II) przez polimerowe membrany inkluzyjne / Monika Baczyńska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Dorota Gołębiewska (WFT), M. Wiśniewski (WTCH) // W: Nauka i Przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, VIII Ogólnopolskie Sympozjum, Lublin 9-11.06.2015 / red. D. Kołodyńska - Lublin, Polska , 2015 - s. 1-5

  Referat
 • 445.
  Surface energy of tooth tissues by means of inverse gas chromatography / Zuzanna Okulus (WTCH), Tomasz Buchwald (WFT), Beata Czarnecka, Adam Voelkel (WTCH) // W: 16th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis Book of Abstracts, 2015 - s. 1

  Abstrakt
 • 446.
  Ekstrakcja kobaltu(II) z roztworów siarczanowych w module hollow fiber / Małgorzata Janiszewska (WTCH) // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja II : materiały konferencyjne, streszczenia wystąpień / red. Tadeusz Miruszewski, Marcin Kuczera - Kraków, Polska : Creativetime, 2017 - s. 100

  Abstrakt
 • 447.
  Wpływ pH na ekstrakcję kobaltu z roztworów siarczanowych za pomocą ekstrahenta Cyanex 272 / Małgorzata Janiszewska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 60-62

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 448.
  Wpływ temperatury i pH na właściwości lepkosprężyste mieszaniny roztworów surfaktantów, kokamidopropylo hydroksysultainy i dodecylosiarczanu sodu / Klaudia Bartczak (WTCH), Adrianna Elimer (WTCH), Sylwia Różańska (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 36-39

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 449.
  Wpływ degradacji mechanicznej na wartość lepkości wzdłużnej roztworów polimerów / Łukasz Mikołajczak (WTCH), Sylwia Różańska (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 110-113

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 450.
  Wyznaczanie lepkościowo średniej masy cząsteczkowej wodnych roztworów hydroksypropylometylocelulozy / Marta Barczyk (WTCH), Sylwia Różańska (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 31-33

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 451.
  Przepływ roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy przez złoże porowate / Sylwia Różańska (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 145-148

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 452.
  Wpływ tensydów na powierzchnię i czas wysychania kropli ZnIDHA na liściach owsa, rzepaku i kukurydzy / Karolina Januszkiewicz, Anika Mrozek-Niećko, Jacek Różański (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 63-65

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 453.
  Wpływ utrwalania metodą wysokich ciśnień i standardowej pasteryzacji na właściwości reologiczne powierzchni międzyfazowej mleka kobiecego / Olga Barbarska, Joanna Kmiecik-Palczewska (WTCH), Jacek Różański (WTCH), Małgorzata Rutkowska, Sylwester Rzoska, Aleksandra Wesołowska // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 28-30

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 454.
  Właściwości reologiczne warstw powierzchniowych mleka modyfikowanego / Joanna Kmiecik-Palczewska (WTCH), Agnieszka Pijańska (WTCH), Jacek Różański (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 66-68

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 455.
  Modelowanie danych projektu procesowego / Igor Ośkiewicz (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 124-126

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 456.
  Analiza zapotrzebowania mocy zmodyfikowanego mieszadła BT-6 / Sebastian Frankiewicz (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 54-55

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 457.
  Projekt instalacji do rozdzielania mieszaniny aceton-woda / Maciej Urbański (WTCH), Michał Hyrycz (WTCH), Jan Składanowski (WTCH), Aleksandra Szczawińska (WTCH), Rafał Tulisz (WTCH), Maciej Tylczyński (WTCH), Mateusz Wójcik (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 173-175

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 458.
  Straty ciśnienia podczas przepływu roztworów mieszaniny kokamidopropylobetainy i kokamidu DEA przez trójnik i uskok rurowy / Adrianna Kuczora (WTCH), Jacek Różański (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 82-84

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 459.
  Właściwości reologiczne wodnych roztworów metylocelulozy z dodatkiem glikolu propylenowego / Patrycja Komorowska (WTCH), Jacek Różański (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 69-71

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 460.
  Aktywacja ligniny krafta z zastosowaniem wodorosiarczanowych cieczy jonowych / Tadeusz Jan Szalaty (WTCH), Łukasz Klapiszewski (WTCH), Małgorzata Stanisz (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: NanoBioMateriały - teoria i praktyka : materiały konferencyjne, Toruń 29-31 maja 2017, 2017 - s. 47

  Abstrakt
 • 461.
  Zastosowanie ligniny i jej pochodnych w roli tanich i odnawialnych prekursorów zaawansowanych materiałów hybrydowych / Artur Jędrzak (WTCH), Tadeusz Jan Szalaty (WTCH), Łukasz Klapiszewski (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: I Ogólnopolskie Sympozjum Nauk Przyrodniczo-Rolniczych 22-23 kwietnia 2017, Poznań : książka abstraktów - Poznań, Polska : Katarzyna Elżbieta Mikołajczak, 2017 - s. 17

  Abstrakt
 • 462.
  Właściwości powierzchniowe i strukturalne układów hybrydowych TiO2/tlenek grafenu / Katarzyna Siwińska-Stefańska (WTCH), Beata Kurc (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii, 2017 - s. 461-464

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 463.
  Hybrydowe materiały tlenkowe dedykowane do zastosowań środowiskowych / Filip Ciesielczyk (WTCH), Łukasz Klapiszewski (WTCH), Adam Piasecki (WBMiZ), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: Fizykochemia granic faz - metody instrumentalne - Lublin, Polska : Petit Skład-Druk-Oprawa, 2017

  Abstrakt
 • 464.
  Analiza średnicy kropel w emulsjach kosmetycznych / Waldemar Szaferski (WTCH), Agata Marecka-Migacz (WTCH), Patrycja Komorowska (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 465.
  Modelowanie objętościowej gęstości ładunku podczas nanofiltracji wodnych roztworów kwasu bursztynowego z dodatkiem NaOH i 4MgCO3×Mg(OH)2×5H2O / Agata Marecka-Migacz (WTCH), Jacek Różański (WTCH), Piotr Tomasz Mitkowski (WTCH), Waldemar Szaferski (WTCH), Katarzyna Karaś (WTCH), Krystyna Prochaska (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 96-99

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 466.
  Wytwarzanie mieszanin w zbiornikach z elementami zaburzającymi / Waldemar Szaferski (WTCH), Piotr Tomasz Mitkowski (WTCH), Aleksandra Golczak, Ewa Mazurkiewicz, Natalia Tobera, Daria Tomczyk // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 467.
  Advanced hybrid materials based on titanium dioxide for environmental and electrochemical applications / Katarzyna Siwińska-Stefańska (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: Titanium dioxide / red. Magdalena Janus: InTech, 2017 - s. 143-186

  Rozdział w monografii naukowej 5
 • 468.
  Wytwarzanie oraz charakterystyka układów łączących ligninę aktywowaną cieczami jonowymi z tlenkiem manganu(IV) / Tadeusz J. Szalaty (WTCH), Łukasz Klapiszewski (WTCH), Bartosz Zawadzki (WTCH), Andrzej Skrzypczak (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii, 2017 - s. 501-504

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 469.
  Hybrid lignin/oxide system based sorbents for hazardous metal ions removal / Filip Ciesielczyk (WTCH), Przemysław Bartczak (WTCH), Łukasz Klapiszewski (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: Fifth International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials : 6-10 March 2017, Lisbon, Portugal, 2017

  Abstrakt
 • 470.
  Wykorzystanie metod spektroskopowych do oceny stopnia modyfikacji struktury ligniny z zastosowaniem wodorosiarczanowych cieczy jonowych / Tadeusz Jan Szalaty (WTCH), Łukasz Klapiszewski (WTCH), Małgorzata Stanisz (WTCH), Andrzej Skrzypczak (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii, 2017 - s. 505-508

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 471.
  N,N-dihexyl-N’-hydoxypyridine-2-carboximidamide as promising extractant of Cu(II) from sulfate media / Przemysław Aksamitowski (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: Proceedings of ISEC 2017 - Piscataway, New Jersey, Stany Zjednoczone : IEEE, 2017 - s. 160-164

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 472.
  Imidoamidy jako nowe czynniki redukujące chrom(VI) / Przemysław Aksamitowski (WTCH), Grzegorz Wójcik, Irmina Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 418-420

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 473.
  Zinc(II) membrane-extraction by N-decyloxy-1-(3-pyridyl)ethanoimine using pseudo-emulsion based hollow fiber strip dispersion (PEHFSD) processing / Aleksandra Wojciechowska (WTCH), M. Teresa A. Reis, M. Rosinda C. Ismael, Karolina Wieszczycka (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Jorge M.R Carvalho // W: Proceedings of ISEC 2017 - Piscataway, New Jersey, Stany Zjednoczone : IEEE, 2017 - s. 298-303

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 474.
  Zinc(II) and iron(III) extraction from chloride media using pyridinecarboximidamides as extractant / Irmina Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH) // W: Proceedings of ISEC 2017 - Piscataway, New Jersey, Stany Zjednoczone : IEEE, 2017 - s. 153-159

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 475.
  Selective recovery of Zn(II) from multielemental acidic chloride solution with hydrophobic pyridine derivates / Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH) // W: Proceedings of ISEC 2017 - Piscataway, New Jersey, Stany Zjednoczone : IEEE, 2017 - s. 146-152

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 476.
  Marine sponge skeleton as support for natural dye adsorption / Teofil Jesionowski (WTCH), Małgorzata Norman (WTCH), Hermann Ehrlich // W: Fifth International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials : 6-10 March 2017, Lisbon, Portugal, 2017 - s. P1.071

  Abstrakt
 • 477.
  Thermal and mechanical properties of polylactide/nanometric cellulose composites / Aleksandra Grząbka-Zasadzińska (WTCH), Sławomir Borysiak (WTCH) // W: Recykling i odzysk : innowacyjne technologie materiałów polimerowych : nauka - przemysł 2017 - Szczecin, Polska : ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna, 2017 - s. 20

  Abstrakt
 • 478.
  Chitosan composites filled with nanometric cellulose modified with dicarboxylic acid / Aleksandra Grząbka-Zasadzińska (WTCH), Sławomir Borysiak (WTCH) // W: Recykling i odzysk : innowacyjne technologie materiałów polimerowych : nauka - przemysł 2017 - Szczecin, Polska : ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna, 2017

  Abstrakt
 • 479.
  Nanometric cellulose modified with ionic liquid as a filler for chitosan biocomposites / Aleksandra Grząbka-Zasadzińska (WTCH), Sławomir Borysiak (WTCH) // W: 23st Conference of Polisch Chitin Society "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives", 2017

  Abstrakt
 • 480.
  Chitosan composites filled with modified nanometric cellulose / Aleksandra Grząbka-Zasadzińska (WTCH), Sławomir Borysiak (WTCH) // W: 23st Conference of Polisch Chitin Society "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives", 2017

  Abstrakt
 • 481.
  Synteza in situ i charakterystyka fizykochemiczna hybrydowych układów MgO-SiO2/lignina / Łukasz Klapiszewski (WTCH), Justyna Ziętek (WTCH), Filip Ciesielczyk (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii, 2017 - s. 493-496

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 482.
  Wykorzystanie HPLC jako efektywnej techniki do oznaczania bisfenolu A po procesie jego fotokatalitycznego rozkładu / Małgorzata Norman (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: 5 Konferencja Naukowa Monitoring i analiza wody : metody oznaczania substancji o charakterze jonowym : 2-4.04.2017 Toruń, 2017 - s. 58

  Abstrakt
 • 483.
  Adsorpcja jako skuteczna metoda usuwania farmaceutyków z układów wodnych aspekt kinetyczny i termodynamiczny / Sonia Żółtowska-Aksamitowska (WTCH), Przemysław Bartczak (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: 5 Konferencja Naukowa Monitoring i analiza wody : metody oznaczania substancji o charakterze jonowym : 2-4.04.2017 Toruń, 2017 - s. 59

  Abstrakt
 • 484.
  Bioelectrometallurgical application of poriferan chitin / Iaroslav Petrenko, Vasilii V. Bazhenov, Marcin Wysokowski (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH), Hermann Ehrlich // W: 10th World Sponge Conference NUI Galway 25-30 June 2017, 2017 - s. 195

  Abstrakt
 • 485.
  Wysokosprawna chromatografia cieczowa w ocenie efektywności adsorpcji wybranych farmaceutyków z układów wodnych / Sonia Żółtowska-Aksamitowska (WTCH), Przemysław Bartczak (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: 5 Konferencja Naukowa Monitoring i analiza wody : metody oznaczania substancji o charakterze jonowym : 2-4.04.2017 Toruń, 2017 - s. 37

  Abstrakt
 • 486.
  Fotokatalityczny rozkład fenolu i jego pochodnych / Małgorzata Norman (WTCH), Ewelina Weidner (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii, 2017 - s. 489-492

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 487.
  Poriferan chitin as universal template for extreme biomimetics / Marcin Wysokowski (WTCH), Iaroslav Petrenko, Teofil Jesionowski (WTCH), Hermann Ehrlich // W: 10th World Sponge Conference NUI Galway 25-30 June 2017, 2017 - s. 82

  Abstrakt
 • 488.
  Zastosowanie suszenia rozpyłowego w syntezie materiałów nieorganiczno-organicznych o projektowanej strukturze porowatej / Marcin Wysokowski (WTCH), Beata Michalska (WTCH), Katarzyna Siwińska-Stefańska (WTCH), Łukasz Klapiszewski (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 184-186

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 489.
  Extreme biomimetics: development of GeO2-chitin nanocomposites with enhanced photoluminescent properties / Marcin Wysokowski (WTCH), Iaroslav Petrenko, Sabine Kaiser, Teofil Jesionowski (WTCH), Hermann Ehrlich // W: 23st Conference of Polisch Chitin Society "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives", 2017

  Abstrakt
 • 490.
  Wpływ okresowego suszenia hybrydowego na kinetykę procesu i jakość produktu / Justyna Szadzińska (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 158-160

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 491.
  Ocena wpływu struktury związków pirydynowych na fitotoksyczność / Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Anna Parus (WTCH) // W: III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Zielone Idee 21. Wieku" - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska, 2017 - s. 32

  Poster
 • 492.
  Hydrothermal synthesis of spongin-based materials / Tomasz Szatkowski (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: Extreme Biomimetics / red. Hermann Ehrlich: Springer, 2017 - s. 251-274

  Rozdział w monografii naukowej 20
 • 493.
  Wetting properties of co-polymer thin films annealed at different conditions / Kamila Domin, Marta J. Woźniak-Budych, Katarzyna Staszak (WTCH), Emerson Coy, Stefan Jurga // W: NanoTech Poland International Conference & Exhibition, 1st-3rd June, Poznań, Poland, 2017 : Book of Abstracts, 2017 - s. 83

  Abstrakt
 • 494.
  Synteza czwartorzędowych soli pirydyniowych z organicznym anionem / Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Anna Parus (WTCH) // W: III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Zielone Idee 21. Wieku" - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska, 2017 - s. 61

  Poster
 • 495.
  Oznaczanie parabenów i bisfenoli w mleku techniką LC-MS/MS / Beata Czarczyńska-Goślińska, Magdalena Anna Sklenarska, Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Janina Lulek // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 72-73

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 496.
  Wydzielanie jonów platynowców z kwaśnych roztworów wodnych / Martyna Rzelewska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne: Politechnika Poznańska, 2017 - s. 149-151

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 497.
  Wykorzystanie spektrofotometrii UV/VIS w ocenie oddziaływań typu barwnik-surfaktant amfoteryczny / Katarzyna Staszak (WTCH), Daria Wieczorek // W: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii, 2017 - s. 611-614

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 498.
  Usuwanie zanieczyszczeń organicznych w procesie fotodegradacji wspomaganym adsorpcją i utlenianiem / Małgorzata Norman (WTCH), Daria Hernes (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii, 2017 - s. 485-488

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 499.
  Synteza nowej generacji układów tlenkowych TiO2-ZnO o zdefiniowanych właściwościach fizykochemicznych / Adam Kubiak (WTCH), Katarzyna Siwińska-Stefańska (WTCH), Adam Piasecki (WBMiZ), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii, 2017 - s. 481-484

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 500.
  Badanie selektywności wydzielania Ni(II) i Co(II) z wodnych roztworów odpadowych / Małgorzata Janiszewska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii, 2017 - s. 398-400

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20