Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: jednostka = Wydział Technologii Chemicznej, typ = Rozdziały, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty modyfikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (822)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 501.
  Zastosowanie fosfoniowych cieczy jonowych jako ekstrahentów platynowców / Martyna Rzelewska (WTCH), Maciej Wiśniewski (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii, 2017 - s. 394-397

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 502.
  Synteza układów hybrydowych TiO2-MoS2 metodą hydrotermalną / Katarzyna Siwińska-Stefańska (WTCH), Walentyna Jakubik (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii, 2017 - s. 465-468

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 503.
  Surface analysis of clay-polymer nanocomposites / Youssef Snoussi, Ahmed M Khalil, Beata Strzemiecka (WTCH), Adam Voelkel (WTCH), Mohamed M. Chehimi // W: Clay-polymers nanocomposites / red. Khouloud Jlassi, Mohamed M. Chehimi, Sabu Thomas: Elsevier, 2017 - s. 363-411

  Rozdział w monografii naukowej 20
 • 504.
  Ekstrakcja kobaltu(II) i niklu(II) w module membranowym z użyciem Cyanexu 272 / Małgorzata Janiszewska (WTCH), Martyna Rzelewska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 77-79

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 505.
  Recovery of iron(III) from chloride solutions / Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: 6th European Young Engineers Conference / red. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba - Warszawa, Polska : Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology, 2017 - s. 221-229

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 506.
  Sulfobetaine-stabilized copper oxide nanoparicles: synthesis and characterization / Marta J. Woźniak-Budych, Łucja Przysiecka, Barbara M. Maciejewska, Marcin Jarek, Daria Wieczorek, Katarzyna Staszak (WTCH), Stefan Jurga // W: NanoTech Poland International Conference & Exhibition, 1st-3rd June, Poznań, Poland, 2017 : Book of Abstracts, 2017 - s. 130

  Abstrakt
 • 507.
  Interfacial activity of pyridine extractants in model extraction system / Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Milena Kowalczyk (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: Proceedings of ISEC 2017 - Piscataway, New Jersey, Stany Zjednoczone : IEEE, 2017 - s. 165-169

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 508.
  Membrane-Based Solvent Extraction for Cobalt(II) Separation Using Cyanex 272 / Małgorzata Janiszewska (WTCH), Eugenio Bringas, Maria F. San Roman, Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Immaculada Ortiz // W: Proceedings of ISEC 2017 - Piscataway, New Jersey, Stany Zjednoczone : IEEE, 2017 - s. 309-313

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 509.
  Oddziaływanie lizozymu z kwasem oleinowym na granicy faz woda/powietrze / Martyna Krajewska (WTCH), Katarzyna Dopierała (WTCH), Krystyna Prochaska (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 32-34

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 510.
  Dobór układu sorbent-eluent do wydzielania i zatężania paklitakselu z próbek ciekłych / Martyna Caban (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Bożena Karbowska (WTCH), Anna Parus (WTCH) // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 69-71

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 511.
  Morfologia i struktura krystaliczna warstw wytworzonych techniką wylewania strefowego z czteroestrów n-alkilowych kwasu peryleno-(3,4,9,10)-czterokarboksylowego / Adrian Adamski (WFT), Jarosław Makowiecki (WFT), Emilia Piosik (WFT), Michał Kotkowiak (WFT), Dominik Paukszta (WTCH), Eryk Wolarz (WFT) // W: Materiały XIX Ogólnopolskiej Konferencji Kryształy Molekularne 2014, Sromowce Niżne, 8-12 września 2014 r. / red. Piotr Zieliński, Andrzej Budziak - Tarnów, Polska : Wydawca Tomasz Mariusz Majka, 2014 - s. 36

  Poster
 • 512.
  Study of surface properties of aqueous solutions of sodium dodecyl sulfate in the presence of hydrochloric acid and cobalt(II), copper(II), nickel(II), zinc(II) metal ions / Anna Wołowicz, Katarzyna Staszak (WTCH), Zbigniew Hubicki // W: XVI Polish - Ukrainian Symposium : Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their technological applications / red. E.V. Aksenenko, R. Leboda, B. Charmas, Yu. I. Tarasevich - Lublin, Polska : Faculty of Chemistry UMCS, 2018 - s. 188

  Poster
 • 513.
  Wpływ kompozycji surfaktantów na niektóre właściwości użytkowe płynów do higieny intymnej / Daria Wieczorek, Katarzyna Staszak (WTCH), Dobrawa Kwaśniewska, Martyna Matuszkiewicz // W: Selected problems of cosmetics and household chemistry products quality / red. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski, Tomasz Wasilewski - Radom, Polska : Uniwersytet Technologiczno Humanistyczny w Radomiu, 2018 - s. 107-116

  Rozdział w monografii naukowej 20
 • 514.
  Determination of critical micelle concentration of sodium dodecylbenzenesulfonate in the presence of strong electrolyte and heavy metal ions as preliminary tests for investigations of heavy metal ions sorption in the presence of anionic surfactants / Anna Wołowicz, Katarzyna Staszak (WTCH), Zbigniew Hubicki // W: Tenth International Symposium Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption, Catalysis and related Phenomena : ISSHAC-10, 27-31 August 2018, Lublin, Poland : book of abstracts - Lublin, Polska , 2018 - s. 152

  Poster
 • 515.
  Static sorption of heavy metal ions on ion exchanger in the presence of sodium dodecylbenzenesulfonate / Anna Wołowicz, Katarzyna Staszak (WTCH), Zbigniew Hubicki // W: Tenth International Symposium Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption, Catalysis and related Phenomena : ISSHAC-10, 27-31 August 2018, Lublin, Poland : book of abstracts - Lublin, Polska , 2018 - s. 153

  Poster
 • 516.
  Recovery of metals from spent automotive catalytic converter / Martyna Rzelewska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Proceedings of the Vth International Conference on Methods and Materials for Separation Processes / red. Anna Jakubiak-Marcinkowska, Andrzej W. Trochimczuk - Wrocław, Polska : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018 - s. 100

  Abstrakt
 • 517.
  Wastes generated by mineral extraction industries / Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: Metals in wastes / red. Karolina Wieszczycka (WTCH), Bartosz Tylkowski, Katarzyna Staszak (WTCH) - Berlin, Germany Boston, United States : De Gruyter, 2018 - s. 221-258

  Rozdział w monografii naukowej 20
 • 518.
  Chemical and petrochemical industry / Katarzyna Staszak (WTCH) // W: Metals in wastes / red. Karolina Wieszczycka (WTCH), Bartosz Tylkowski, Katarzyna Staszak (WTCH) - Berlin, Germany Boston, United States : De Gruyter, 2018 - s. 181-220

  Rozdział w monografii naukowej 20
 • 519.
  Energy industry / Katarzyna Staszak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: Metals in wastes / red. Karolina Wieszczycka (WTCH), Bartosz Tylkowski, Katarzyna Staszak (WTCH) - Berlin, Germany Boston, United States : De Gruyter, 2018 - s. 105-139

  Rozdział w monografii naukowej 20
 • 520.
  Rubber industry / Maciej Staszak (WTCH) // W: Metals in wastes / red. Karolina Wieszczycka (WTCH), Bartosz Tylkowski, Katarzyna Staszak (WTCH) - Berlin, Germany Boston, United States : De Gruyter, 2018 - s. 81-103

  Rozdział w monografii naukowej 20
 • 521.
  Wastes generated by automotive industry - spent automotive catalysts / Martyna Rzelewska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Metals in wastes / red. Karolina Wieszczycka (WTCH), Bartosz Tylkowski, Katarzyna Staszak (WTCH) - Berlin, Germany Boston, United States : De Gruyter, 2018 - s. 43-80

  Rozdział w monografii naukowej 20
 • 522.
  Surfaktanty glukozowe: synteza i właściwości obniżania napięcia powierzchniowego / Anna Kowalczyk (WTCH), Grzegorz Framski, Anna Parus (WTCH) // W: III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Zielone Idee 21. Wieku" - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska, 2017 - s. 59

  Poster
 • 523.
  Ocena zawartości metali ciężkich w wybranych glebach / Bożena Karbowska (WTCH), Anna Parus (WTCH) // W: III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Zielone Idee 21. Wieku" - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska, 2017 - s. 35

  Poster
 • 524.
  Analiza zanieczyszczenia jonami ołowiu, kadmu i niklu gleb województwa Śląskiego / Anna Parus (WTCH), Bożena Karbowska (WTCH) // W: III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Zielone Idee 21. Wieku" - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska, 2017 - s. 33

  Poster
 • 525.
  Wpływ związków z ugrupowaniem glukozowym na kiełkowanie nasion / Joanna Leśniewicz (WTCH), Anna Parus (WTCH) // W: III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Zielone Idee 21. Wieku" - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska, 2017 - s. 37

  Poster
 • 526.
  Okrywki owoców kasztanowca jako adsorbent typu low-cost / Marcelina Jokiel (WTCH), Anna Parus (WTCH) // W: III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Zielone Idee 21. Wieku" - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska, 2017 - s. 39

  Poster
 • 527.
  The effect of starch hydrolysates on selected physicochemical characteristics of cement mortars / Marta Sybis, Emilia Konował (WTCH), Krystyna Prochaska (WTCH) // W: IV Konferencja Naukowa z cyklu Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach Natura 2000: Problemy inżynierii i kształtowania środowiska: materiały konferencyjne, 2017 - s. 79

  Poster
 • 528.
  Wpływ ultradźwięków na efektywność aktywacji ligniny krafta w wodorosiarczanowych(VI) ceczach jonowych / Tadeusz Jan Szalaty (WTCH), Łukasz Klapiszewski (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: NanoBioMateriały teoria i praktyka, Toruń, 6-8 czerwca 2018, materiały konferencyjne / red. Wojciech Zieliński - Toruń, Polska : Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2018 - s. 66

  Poster
 • 529.
  Tal w węglach z Zagłębia Kuzbasu / Bożena Karbowska (WTCH), Włodzimierz Zembrzuski (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH) // W: Współczesne metody i sensory elektrochemiczne / red. Bogusław Baś, Małgorzata Jakubowska, Władysław W. Kubiak - Kraków, Polska : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2018 - s. 249-255

  Rozdział w monografii naukowej 5
 • 530.
  Depolymerization and activation of lignin: current state of knowledge and perspectives / Łukasz Klapiszewski (WTCH), Tadeusz Jan Szalaty (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: Lignin - trends and applications / red. Matheus Poletto: InTech, 2018 - s. 1-27

  Rozdział w monografii naukowej 5
 • 531.
  Aktywność przeciwbakteryjna materiału hybrydowego ZnO-lignina / Łukasz Klapiszewski (WTCH), Tadeusz Jan Szalaty (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: NanoBioMateriały teoria i praktyka, Toruń, 6-8 czerwca 2018, materiały konferencyjne / red. Wojciech Zieliński - Toruń, Polska : Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2018 - s. 42

  Poster
 • 532.
  New trends in electrochemical capacitors / Adam Ślesiński (WTCH), Krzysztof Fic (WTCH), Elżbieta Frąckowiak (WTCH) // W: Materials for sustainable energy / red. Rudi van Eldik, Wojciech Macyk: Elsevier, 2018 - s. 248-278

  Rozdział w monografii naukowej 20
 • 533.
  Właściwości mechaniczne mieszanin PC/PA 6.6 otrzymanych z recyklatów / Wojciech Hubert Bednarek (WTCH), Aleksandra Gireń (WTCH), Marek Szostak (WBMiZ), Dominik Paukszta (WTCH) // W: Recykling i odzysk : innowacyjne technologie materiałów polimerowych : nauka - przemysł 2017 - Szczecin, Polska : ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna, 2017 - s. 9

  Poster
 • 534.
  Synthesis and characterization of aluminosilicates with varying Si/Al ratios / Małgorzata Kasperkowiak, Beata Strzemiecka (WTCH), Wojciech Koczorowski (WFT), Monika Pokora, Mariusz Sandomierski // W: 13th Interregional Workshop on Advanced Nanomaterials (IWAN'13), 15-16 November 2017, Poznań, Poland : book of abstracts / red. Ryszard Czajka (WFT), Tomasz Grzela (WFT) - Poznań, Polska : Poznan University of Technology. Faculty of Technical Physics, 2017 - s. 1

  Abstrakt
 • 535.
  Effect of thin aryl layer having hydroxymethyl groups on the zeolite surface on the properties of phenol-formaldehyde composite / Mariusz Sandomierski (WTCH), Beata Strzemiecka (WTCH), Małgorzata Kasperkowiak, Monika Pokora, Wojciech Koczorowski (WFT), Adam Voelkel (WTCH) // W: 13th Interregional Workshop on Advanced Nanomaterials (IWAN'13), 15-16 November 2017, Poznań, Poland : book of abstracts / red. Ryszard Czajka (WFT), Tomasz Grzela (WFT) - Poznań, Polska : Poznan University of Technology. Faculty of Technical Physics, 2017 - s. 1

  Abstrakt
 • 536.
  Spektroskopia Ramana w badaniach biomateriałów i materiałów biologicznych / Mirosław Szybowicz (WFT), Tomasz Buchwald (WFT), Zuzanna Okulus (WTCH), Adam Voelkel (WTCH) // W: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa. T. 1/ Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Wydział Chemii, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach / red. Zbigniew Hubiecki - Lublin, Polska : Płouszowice-Kolonia : Grafforma Grzegorz Mazur, 2014 - s. 82-93

  Rozdział w monografii naukowej
 • 537.
  Charakterystyka wypełnień stomatologicznych metodą spektroskopii Ramana / Zuzanna Okulus (WTCH), Tomasz Buchwald (WFT), Mirosław Szybowicz (WFT), Adam Voelkel (WTCH) // W: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Hubickiego - Lublin, Polska : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2013 - s. 663-666

  Referat
 • 538.
  Badania spektroskopowe nowych polimerowych biomateriałów dentystycznych na bazie żywic metakrylowych i fosforanowych wypełniaczy / Zuzanna Okulus (WTCH), Tomasz Buchwald (WFT), Mirosław Szybowicz (WFT), Adam Voelkel (WTCH) // W: Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Studentów i Doktornatów : Kryształki Molekularne, Gdańsk, 10-12, lipiec, 2013, 2013 - s. 1

  Abstrakt
 • 539.
  Usuwanie kwasu siarkowego(VI) z wodnych roztworów odpadowych w procesie dializy dyfuzyjnej / Małgorzata Janiszewska (WTCH), Magdalena Wajs (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2018 - s. 400-402

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 540.
  Badanie selektywności wydzielania Co(II) i Ni(II) z modelowych roztworów chlorkowych, siarczanowych i chlorkowo-siarczanowych / Małgorzata Janiszewska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2018 - s. 396-399

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 541.
  Hydrothermal synthesis of TiO2-ZnO binary oxide systems and theirs ability to degrade of C.I. Basic Violet 10 / Adam Kubiak (WTCH), Katarzyna Siwińska-Stefańska (WTCH), Adam Piasecki (WBMiZ), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: 13th Interregional Workshop on Advanced Nanomaterials (IWAN'13), 15-16 November 2017, Poznań, Poland : book of abstracts / red. Ryszard Czajka (WFT), Tomasz Grzela (WFT) - Poznań, Polska : Poznan University of Technology. Faculty of Technical Physics, 2017 - s. 61-62

  Abstrakt
 • 542.
  Synthesis of TiO2-ZnO oxide systems with defined physicochemical and photocatalytic properties / Adam Kubiak (WTCH), Katarzyna Siwińska-Stefańska (WTCH), Adam Piasecki (WBMiZ), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: Interfacial Phenomena in Theory and Practice : the XIIth Summer School for Postgraduate Students and Young Researchers, Sudomie, June 25-30, 2017 : program and book of abstracts, 2017 - s. 28

  Abstrakt
 • 543.
  Wydzielanie L-selenometioniny na sorbencie polimerycznym impregnowanym solami pirydyniowymi / Joanna Bornikowska (WTCH), Martyna Frąckowiak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH) // W: V Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2016 - Wrocław, Polska , 2016 - s. 48-49

  Abstrakt
 • 544.
  Zastosowanie sorbentu typu low-cost w procesie usuwania sulfametoksazolu / Konrad Maćkowiak (WTCH), Emilia Kruszyńska (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Anna Parus (WTCH) // W: V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców "Nauka dla środowiska przyrodniczego", Poznań, 12-14 kwietnia 2018r. : książka abstraktów - Poznań, Polska : Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2018 - s. 37

  Abstrakt
 • 545.
  Polyurethane composites with improved mechanical properties / Mariola Sądej (WTCH), Łukasz Gierz (WMRiT) // W: 23rd International Conference Engineering Mechanics 2017 : Proceedings / red. Vladimír Fuis - Brno, Czech Republic : Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics, 2017 - s. 838-842

  Rozdział w monografii naukowej / referat 5 15
 • 546.
  Biodegradation of selected endocrine disrupting compounds / Tomasz Grześkowiak (WTCH), Beata Czarczyńska-Goślińska, Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH) // W: Toxicity and biodegradation testing / red. Ederico Dino Bidoia, Renato Nallin Montagnolli - New York, USA : Humana Press, 2018 - s. 1-27

  Rozdział w monografii naukowej 20
 • 547.
  Badania nad możliwością wykorzystania modyfikowanych nośników tlenkowych do wydzielania i zatężania pozostałości żeńskich hormonów z matryc wodnych / Agnieszka Nowakowska (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Anna Modrzejewska-Sikorska (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: V Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2016 - Wrocław, Polska , 2016 - s. 58

  Abstrakt
 • 548.
  Usuwanie chromu(III) z modelowych roztworów wodnych azotanu(V) i siarczanu(VI) chromu(III) techniką MEUF z polimerową i ceramiczną membraną / Beata Konopczyńska (WTCH), Krystyna Prochaska (WTCH) // W: IX Konferencja Technologie Bezodpadowe I Zagospodarowanie Odpadów W Przemyśle i Rolnictwie, 11-14 czerwca 2013 Międzyzdroje - Międzyzdroje, Poland : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol Dmochowski, Sobczyk, 2013 - s. 275-278

  Referat
 • 549.
  Novel nanocellulose-based biocomposites / Sławomir Borysiak (WTCH), Aleksandra Grząbka-Zasadzińska (WTCH) // W: Handbook of sustainable polymers: structure and chemistry / red. Vijay Kumar Thakur, Manju Kumari Thakur - New York, USA : Pan Stanford, 2016 - s. 817-895

  Rozdział w monografii naukowej
 • 550.
  Extensional Rheology in Food Processing / Sylwia Różańska (WTCH) // W: Advances in Food Rheology and its Applications / red. Jasim Ahmed, Paweł Ptaszek, Santanu Basu: Elsevier, 2016 - s. 125-157

  Rozdział w monografii naukowej
 • 551.
  Polymers in separation processes / Karolina Wieszczycka (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH) // W: Polymer engineering / red. Bartosz Tylkowski, Karolina Wieszczycka (WTCH), Renata Jastrząb: De Gruyter, 2017 - s. 235-276

  Rozdział w monografii naukowej 20
 • 552.
  Ocena stabilności O-alkilopirydynoamidoksymów w roztworach wodnych / Anna Parus (WTCH) // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki przyrodnicze cz.1 / red. Monika Panfil - Poznań, Polska : Młodzi Naukowcy, 2017 - s. 100-107

  Rozdział w monografii naukowej 5
 • 553.
  Wpływ surfaktantów glukozowych na kiełkowanie nasion / Anna Parus (WTCH), Marta Woźniak-Karczewska, Mateusz Sydow (WTCH), Grzegorz Framski // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki przyrodnicze cz.1 / red. Monika Panfil - Poznań, Polska : Młodzi Naukowcy, 2017 - s. 94-99

  Rozdział w monografii naukowej 5
 • 554.
  Effect of amphoteric surfactant on surface and antimicrobial properties of liquid soap / Daria Wieczorek, Dobrawa Kwaśniewska, Katarzyna Staszak (WTCH), Adam Dobrowolski // W: Current trends in commodity science : cosmetic products development / red. Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Marchwińska - Poznań, Polska : Faculty of Commodity Science Poznan University of Economics and Business, 2017 - s. 138-150

  Rozdział w monografii naukowej 20
 • 555.
  Carbon microfibers/silica aerogel nanocomposites based on water-glass / Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ), Paulina Jakubowska (WTCH) // W: Proceedings and Abstract Book International Conference on Materials Science & Technology, 01-04 March, 2016 Conference Center, University of Delhi, Delhi 110007, India / red. Ashutosh Tiwari - Sweden : VBRI Press AB, 2016 - s. 186-187

  Poster
 • 556.
  Biodegradacja i wpływ cieczy jonowych na autochtoniczne mikroorganizmy zamieszkujące glebę / Mateusz Sydow (WTCH), Marta Woźniak (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: III Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych w Poznaniu "Nauka dla środowiska przyrodniczego", 2014 - s. 270-273

  Referat
 • 557.
  Nowe źródła izolacji mikroorganizmów zdolnych do produkcji biosurfaktantów / Marta Woźniak (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: III Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych w Poznaniu "Nauka dla środowiska przyrodniczego", 2014 - s. 290-294

  Referat
 • 558.
  Biodegradacja leków nootropowych, które współcześnie zanieczyszczają nasz ekosystem / Marta Woźniak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), Monika Cvancarová, Philippe F.X. Corvini, Danuta Cichocka // W: V Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2016 - Wrocław, Polska , 2016 - s. 11

  Abstrakt
 • 559.
  Ocena toksyczności wybranych surfaktantów glukozowych na rośliny i mikroorganizmy / Marta Woźniak (WTCH), Anna Parus (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Grzegorz Framski // W: IX Sympozjum Czwartorzędowe Sole Amoniowe i Obszary ich Zastosowania nt: Ciecze jonowe - ich możliwości aplikacyjne - Poznań, Polska , 2016 - s. 124

  Poster
 • 560.
  Ocena toksyczności herbicydowych cieczy jonowych względem wybranych mikroorganizmów modelowych / Aleksandra Piotrowska (WTCH), Anna Syguda (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), Till Luckenbach, Bogdan Wyrwas (WTCH), Hermann J. Heipieper // W: IX Sympozjum Czwartorzędowe Sole Amoniowe i Obszary ich Zastosowania nt: Ciecze jonowe - ich możliwości aplikacyjne - Poznań, Polska , 2016 - s. 126

  Poster
 • 561.
  Toksyczność IV rzędowych soli amoniowych zawierających ugrupowanie 2,4-D i MCPA, względem szczepu bakterii Pseudomonas putida MT-2 i pomiar zmian składu membranowych kwasów tłuszczowych jako mechanizmu adaptacyjnego / Aleksandra Piotrowska (WTCH), Anna Syguda (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), Bogdan Wyrwas (WTCH), Hermann J. Heipieper // W: IX Sympozjum Czwartorzędowe Sole Amoniowe i Obszary ich Zastosowania nt: Ciecze jonowe - ich możliwości aplikacyjne - Poznań, Polska , 2016 - s. 125

  Poster
 • 562.
  Zastosowanie czwartorzędowych soli tropinowych w procesach remediacji gleb / Mateusz Sydow (WTCH), Anna Parus (WTCH), Grzegorz Framski, Marta Woźniak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: IX Sympozjum Czwartorzędowe Sole Amoniowe i Obszary ich Zastosowania nt: Ciecze jonowe - ich możliwości aplikacyjne - Poznań, Polska , 2016 - s. 115

  Poster
 • 563.
  Wpływ procesu elektrochemicznego utleniania na toksyczność herbicydowej cieczy jonowej / Daria Pęziak-Kowalska (WTCH), Grzegorz Lota (WTCH), Łukasz Mikołajczak (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), Juliusz Pernak (WTCH) // W: IX Sympozjum Czwartorzędowe Sole Amoniowe i Obszary ich Zastosowania nt: Ciecze jonowe - ich możliwości aplikacyjne - Poznań, Polska , 2016 - s. 105

  Poster
 • 564.
  The removal of herbicide from various aqueous systems by EAOPs combined with biological methods / S. Walkowiak, Daria Pęziak-Kowalska (WTCH), Grzegorz Lota (WTCH), J. Wojciechowska, M. Żółć, Alicja Szulc (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: 5th International European Young Engineers Conference, 2016

  Referat
 • 565.
  The removal of sulfonamides from aqueous systems by electrochemical oxidation process combined with biological methods / Daria Pęziak-Kowalska (WTCH), Grzegorz Lota (WTCH), K. Tuga, J. Trzcińska, Alicja Szulc (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: 5th International European Young Engineers Conference, 2016 - s. 195

  Poster
 • 566.
  Biodegradacja modelowych węglowodorów alifatycznych, cykloalifatycznych i aromatycznych przez środowiskowe konsorcjum bakteryjne / Mateusz Sydow (WTCH), Piotr Lisiecki, Mikołaj Owsianiak, Alicja Szulc (WTCH), Anna Parus (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: I Ogólnopolska Konferencja Nowe Horyzonty w Naukach Przyrodniczych BIOT 2016, książka abstraktów - Poznań, Polska , 2016 - s. 53

  Poster
 • 567.
  Izolacja mikroorganizmów zdolnych do biodegradacji sulfametaksazolu z próbek środowiskowych / Maria Konieczna (WTCH), Marta Woźniak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: I Ogólnopolska Konferencja Nowe Horyzonty w Naukach Przyrodniczych BIOT 2016, książka abstraktów - Poznań, Polska , 2016 - s. 39-40

  Abstrakt
 • 568.
  Leki nootropowe – substancje współcześnie zanieczyszczające środowisko / Marta Woźniak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), Monika Cvancarová, Philippe F.X. Corvini // W: I Ogólnopolska Konferencja Nowe Horyzonty w Naukach Przyrodniczych BIOT 2016, książka abstraktów - Poznań, Polska , 2016 - s. 17-18

  Abstrakt
 • 569.
  Ekstrapolacja wartości EC50 dla kadmu, ołowiu i cynku z gleb sztucznych do gleb naturalnych przy użyciu Modelu Aktywności Wolnych Jonów / Mateusz Sydow (WTCH), Mikołaj Owsianiak, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: I Ogólnopolska Konferencja Nowe Horyzonty w Naukach Przyrodniczych BIOT 2016, książka abstraktów - Poznań, Polska , 2016 - s. 16

  Abstrakt
 • 570.
  Biodegradacja leków nootropowych współcześnie zanieczyszczających środowisko / Marta Woźniak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), Monika Cvancarová, Philippe F.X. Corvini, Danuta Cichocka // W: II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Zielone Idee 21. Wieku : materiały konferencyjne - Poznań, Polska , 2015 - s. 21-22

  Referat
 • 571.
  Biodegradacja modelowych węglowodorów przez środowiskowe konsorcjum bakteryjne oraz wpływ dodatku biodiesla na ten proces / Mateusz Sydow (WTCH), Piotr Lisiecki, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Zielone Idee 21. Wieku : materiały konferencyjne - Poznań, Polska , 2015 - s. 47-48

  Referat
 • 572.
  Wpływ quorum sensing na profil ramnolipidów produkowanych przez bakterie wyizolowane z odchodów zwierząt hodowlanych / Marta Woźniak (WTCH), Kamila Myszka, Agata Sznajdrowska (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Zielone Idee 21. Wieku : materiały konferencyjne - Poznań, Polska , 2015 - s. 43-44

  Referat
 • 573.
  Epidemiologia ścieków jako nowe narzędzie do monitorowania konsumpcji leków neotropowych / Marta Woźniak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), Danuta Cichocka // W: II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Zielone Idee 21. Wieku : materiały konferencyjne - Poznań, Polska , 2015 - s. 41-42

  Referat
 • 574.
  Biodegradacja fosfoniowych cieczy jonowych w środowisku glebowym / Mateusz Sydow (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Marta Woźniak (WTCH), Anna Parus (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: IX Poznańska Konferencja Naukowa : Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu : materiały konferencyjne - Poznań, Polska , 2014 - s. 57

  Referat
 • 575.
  Biodegradacja amoniowych i fosfoniowych cieczy jonowych w glebie / Mateusz Sydow (WTCH), Bożena Karbowska (WTCH), Anna Parus (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Piotr Lisiecki, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: IX Poznańska Konferencja Naukowa : Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu : materiały konferencyjne - Poznań, Polska , 2014 - s. 42

  Referat
 • 576.
  Wpływ czwartorzędowych soli tropinowych na wzrost i rozwój wyższych roślin lądowych / Agnieszka Biedziak, Anna Parus (WTCH), Grzegorz Framski, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: IX Poznańska Konferencja Naukowa : Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu : materiały konferencyjne - Poznań, Polska , 2014 - s. 39

  Referat
 • 577.
  Porównanie intensywności wydzielania biosurfaktantów przez konsorcjum bakteryjne oraz monokulturę / Marta Woźniak (WTCH), Kamila Myszka, Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), Alicja Szulc (WTCH) // W: IX Poznańska Konferencja Naukowa : Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu : materiały konferencyjne - Poznań, Polska , 2014 - s. 33

  Referat
 • 578.
  Różnice w hodowli szczepów Pseudomonas Aeruginosa, wyizolowanych z padłych kurcząt, a produkcja ramnolipidów / Marta Woźniak (WTCH), Kamila Myszka, Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Dorota Formanowicz, Mateusz Sydow (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), Alicja Szulc (WTCH) // W: IX Poznańska Konferencja Naukowa : Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu : materiały konferencyjne - Poznań, Polska , 2014 - s. 32

  Referat
 • 579.
  The degradation of aromatic and aliphatic fractions of diesel/biodiesel blends in urban soil / Roman Marecik, Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Justyna Stanińska, Jakub Czarny, Paweł Cyplik, Łukasz Ławniczak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: 5th Congress of European Microbiologists FEMS 2013, Leipzig, July 21-25 2013, 2013

  Abstrakt
 • 580.
  Long-term influence of ionic liquids on autochtonic soil communities / Anna Syguda (WTCH), Filip Walkiewicz (WTCH), Agnieszka Piotrowska-Cyplik (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Roman Marecik, Grzegorz Framski, Łukasz Ławniczak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), Juliusz Pernak (WTCH) // W: 5th Congress of European Microbiologists FEMS 2013, Leipzig, July 21-25 2013, 2013

  Abstrakt
 • 581.
  Biodegradation of selected ionic liquids by an environmental microbial consortium / Anna Syguda (WTCH), Filip Walkiewicz (WTCH), Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Alicja Szulc (WTCH), Grzegorz Framski, Roman Marecik, Łukasz Ławniczak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), Juliusz Pernak (WTCH) // W: 5th Congress of European Microbiologists FEMS 2013, Leipzig, July 21-25 2013, 2013

  Abstrakt
 • 582.
  Biodegradation of diesel/biodiesel blends in urban soil / Łukasz Chrzanowski (WTCH), Piotr Lisiecki, Grzegorz Framski, Anna Syguda (WTCH), Roman Marecik, Kamila Myszka, Jacek Staniewski (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 109

  Abstrakt
 • 583.
  Substrate preferences in an environmental microbial consortium degrading diesel oil / Mateusz Sydow (WTCH), Daria Pęziak (WTCH), Aleksandra Piotrowska (WTCH), Marta Woźniak (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Anna Parus (WTCH), Roman Marecik, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 108

  Abstrakt
 • 584.
  Isolation of biosurfactant producing strains from environmental samples / Marta Woźniak (WTCH), Kamila Myszka, Mateusz Sydow (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Aleksandra Piotrowska (WTCH), Daria Pęziak (WTCH), Anna Parus (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 108

  Abstrakt
 • 585.
  Removal of atrazine in the presence of wetland plant species / Anna Parus (WTCH), Daria Pęziak (WTCH), Aleksandra Piotrowska (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Joanna Wojtera-Kwiczor, Roman Marecik, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 101

  Abstrakt
 • 586.
  Phytotoxic effect of rhamnolipids supplementation during biodegradation of diesel oil in soil / Anna Parus (WTCH), Marta Woźniak (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Katarzyna Mucha, Joanna Wojtera-Kwiczor, Anna Gielnik, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 100

  Abstrakt
 • 587.
  Environmental fate of selected ionic liquids introduced into terrestrial microcosms / Łukasz Chrzanowski (WTCH), Daria Pęziak (WTCH), Aleksandra Piotrowska (WTCH), Bogdan Wyrwas (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Anna Syguda (WTCH), Joanna Wojtera-Kwiczor, Łukasz Ławniczak (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 99-100

  Abstrakt
 • 588.
  Biodegradation of rhamnolipids and its effect on bacterial community composition during diesel oil degradation / Marta Woźniak (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Piotr Lisiecki, Anna Parus (WTCH), Katarzyna Mucha, Roman Marecik, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 99

  Abstrakt
 • 589.
  Biodegradation of diesel and biodiesel fuels under various aeration conditions / Mateusz Sydow (WTCH), Daria Pęziak (WTCH), Aleksandra Piotrowska (WTCH), Marta Woźniak (WTCH), Piotr Lisiecki (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Roman Marecik, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 98

  Abstrakt
 • 590.
  Biodegradation of Triton X-100 by a bacterial community isolated from activated sludge / Aleksandra Piotrowska (WTCH), Daria Pęziak (WTCH), Marta Woźniak (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Grzegorz Framski, Bogdan Wyrwas (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 98

  Abstrakt
 • 591.
  Simultaneous degradation of phenol and alkanes by unconventional yeast strains / Aleksandra Piotrowska (WTCH), Daria Pęziak (WTCH), Daria Woźniak, Mateusz Sydow (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Jakub Idkowiak, Bogdan Wyrwas (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 97

  Abstrakt
 • 592.
  Rhamnolipids increase biodegradation of diesel oil in the presence of chlorophenols / Daria Pęziak (WTCH), Aleksandra Piotrowska (WTCH), Grzegorz Framski, Bogdan Wyrwas (WTCH), Roman Marecik, Kamila Myszka (WTCH), Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 97

  Abstrakt
 • 593.
  Bioavailability of hydrocarbons to bacterial consortia during Triton X-100-mediated biodegradation in aqueous media / Daria Pęziak (WTCH), Aleksandra Piotrowska (WTCH), Marta Woźniak (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Jakub Idkowiak (WTCH), Bogdan Wyrwas (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 96

  Abstrakt
 • 594.
  Biological treatment of spent metalworking fluids by non-autochthonous bacterial consortia / Łukasz Ławniczak, Daria Pęziak (WTCH), Aleksandra Piotrowska, Marta Woźniak (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Roman Marecik, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 96

  Abstrakt
 • 595.
  Preferential degradation of Triton X-100 and polyethylene glycols during biodegradation of diesel fuel / Łukasz Ławniczak (WTCH), Daria Pęziak (WTCH), Aleksandra Piotrowska, Marta Woźniak (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Alicja Szulc (WTCH), Bogdan Wyrwas (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 95

  Abstrakt
 • 596.
  The influence of biodiesel on the biodegradation of hydrocarbons in aqueous microcosms / Piotr Lisiecki, Marta Woźniak (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Anna Parus (WTCH), Joanna Wojtera-Kwiczor, Roman Marecik, Kamila Myszka, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 95

  Abstrakt
 • 597.
  Biodegradation of diesel/biodiesel blends in sandy soil / Piotr Lisiecki, Daria Pęziak (WTCH), Aleksandra Piotrowska, Łukasz Ławniczak (WTCH), Anna Parus (WTCH), Grzegorz Framski, Jacek Staniewski (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 95

  Abstrakt
 • 598.
  Influence of 1-alkoxymethyl-2-methyl-5-hydroxypyridinium chloride homologues on biodegradation of diesel fuel by a microbial consortium / Jakub Idkowiak, Bogdan Wyrwas (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Anna Syguda (WTCH), Joanna Wojtera-Kwiczor, Anna Gielnik, Łukasz Ławniczak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 94

  Abstrakt
 • 599.
  Biodegradation of ionic liquids by microbial consortia in aqueous media / Joanna Wojtera-Kwiczor, Anna Gielnik, Łukasz Ławniczak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 93

  Abstrakt
 • 600.
  Contributions of rhamnolipids to natural or induced bioremediation / Alicja Szulc (WTCH), Marta Woźniak (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Piotr Lisiecki, Grzegorz Framski, Roman Marecik, Kamila Myszka, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: Abstract of the 5th Central European Congress of Life Sciences, Eurobiotech 2013, Krakow Poland - Kraków, Poland , 2013 - s. 93

  Abstrakt