Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ocena procedury montażu i demontażu rusztowań pod względem bezpieczeństwa wykonywania prac na wysokości

Authors

Marta Kozeńska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Assessment of procedure assembly and disassembly of scaffolding in terms of safety for work at height

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

29.06.2015