Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Agnieszka Misztal

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

E-mail

agnieszka.misztal@put.poznan.pl

Telefon

61 665 34 37

ORCID

0000-0003-4439-4198

ResearcherID

C-3500-2014

Google Scholar

aCOqhlcAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (31)

Rozdziały (16)

Książki (3)

Raporty (10)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (3)

Promotorstwo prac dyplomowych (61)

Recenzje prac dyplomowych (70)