Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

TV streaming over P2P networks - implementation and testing of selected client application's functionalities.

Authors

Agnieszka Witczak (WEiT), Szymon Kuc (WEiT)

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL TV streaming over P2P networks - implementation and testing of selected client application's functionalities (Strumieniowa transmisja TV w sieciach P2P - implementacja i testowanie wybranych funkcji aplikacji klienta)

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

27.07.2011