Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zarządzanie routerami oraz serwerami z wykorzystaniem systemu Zabbix

Authors

Jakub Dopierała (WEiT)

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

18.01.2016