Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

System do zarządzania pracą grupową w realizacji projektów webowych

Authors

Alexander Antkowiak (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Workgroup management system for web application development

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

02.10.2015