Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Planowanie przepływu pakietów w polu Closa typu MSM z kolejkami VOQ w punktach komutacyjnych

Authors

Michał Borkowski (WEiT)

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Packet Dispatching Algorithms for the MSM Clos Switches Employing Crosspoint VOQs

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

27.10.2015