Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Łuk Wiedeński-nowe rozwiązania geometryczne krzywych przejściowych

Authors

Artur Szymczak (WBiIŚ)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wiener Bogen-new geometric solutions of transition curves

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

05.10.2009