Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Porównanie cen usług telefonii ruchomej w Polsce metodą koszyków OECD

Authors

Jacek Skórzewski (WEiT)

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Mobile price comparison in Poland using OECD basket methodology

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

30.09.2010