Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zarządzanie danymi procesowymi udostępnionymi w standardzie OPC

Authors

Rafał Szychta (WEiT)

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Data process mana gement in OPC standard

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

12.10.2010