Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Charakterystyki czasowe przeładunków szynowo-drogowych i formowanie pociągów w transporcie intermodalnym

Authors

Jarosław Sadek (WMRiT)

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Time characteristics of rail-road transshipment ana train's setting-up in intermodel transport

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

01.10.2009