Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Oznaczanie pozostałości biodiesla oraz oleju napędowego w procesie biodegradacji paliw

Authors

Anna Salamończyk (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Determination of biodiesel and diesel residuals in biodegradation process of fuels

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

12.10.2009